Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 
 
 
 

15 września 2021

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ BOLESNEJ


Zgromadzeni wierni uczestniczyli w nabożeństwie Dróżek ku czci Matki Bożej Bolesnej. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył o. Sylwester Miecznik. Licznie zgromadzili się kapłani z naszego dekanatu.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

 

14 września 2021

UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO


W naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej obchodziliśmy dzisiaj Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego O godz. 17:00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego sprawowane dla wynagrodzenia za wszelkie zniewagi wobec Krzyża Świętego a o godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Słowo Boże głosił o. Sylwester Miecznik, franciszkanin z Głogówka.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

 

12 września 2021

JUBILEUSZ 800-LECIA FRANCISZKANSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH


Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.


12 września 2021 roku Franciszkański Zakon Świeckich przy klasztorze franciszkanów w Radomsku (zdjęcie powyżej) uroczyście świętował osiemsetletnią rocznicę napisania przez św. Franciszka "Listu do wszystkich wiernych". Dokument ten zapoczątkował istnienie III Zakonu Świeckich, obecnie zwanego Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Uroczystościom przewodniczył o. Sylwester Miecznik z Głogówka, były asystent FZŚ prowincji krakowskiej i regionu krośnieńskiego. Na obchody złożyły się koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia i agapa.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą należeć wszyscy katolicy, którzy odczuwają swe powołanie od Ducha Św. i pragną dojść do doskonałości ewangelicznej. FZŚ przeznaczony jest dla ludzi żyjących w świecie, w związkach małżeńskich czy samotnie, pełniących funkcje państwowe czy obowiązki zawodowe, słowem – dla wszystkich ludzi stanów czy zawodów, także dla duchownych diecezjalnych. Reguła mówi: „w nich bracia i siostry, natchnieni przez Ducha w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia wg Ewangelii na sposób św. Franciszka, z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół.” /Reg. 2/.

czytaj więcej:   Franciszkański Zakon Świeckich - historia, reguła życia, zasady przyjmowania, obrzędy Rytuału FZŚ "4"  
  

Z historii FZŚ w Radomsku:

● W dniu 9 listopada 2008 odbyła się Kapituła Wyborcza, na którą przybył przełożony Rady Regionu Częstochowskiego FZŚ Ryszard Jałmużniak oraz sekretarz Grażyna Lewicka. Dotychczasowa Rada w składzie: przełożona - Alfreda Bloda, zastępca - Urszula Przybyła, mistrz formacji i sekretarz - Krystyna Borowiec oraz skarbnik - Krystyna Otolińska złożyła sprawozdanie ze swojej działalności. W wyniku przeprowadzonego głosowania została wybrana nowa Rada w składzie: przełożona - Alfreda Bloda, zastępca - Kazimierz Węgrzyński, sekretarz - Krystyna Borowiec, skarbnik - Krystyna Otolińska oraz mistrz formacji - Urszula Przybyła.

● W dniu 2 lutego 2012 roku odbyła się Kapituła Wyborcza, której przewodniczyła zastępca przełożonej Regionu Częstochowskiego - s. Stefania Kreczko. W wyniku tajnego głosowania została wybrana nowa Rada Wspólnoty w składzie: przełożona - Halina Koszela, zastępca - Lucja Ślęzak, sekretarz -Teresa Kowalczyk, skarbnik - Barbara Cichuta, mistrz formacji - Bogusław Łakomy. Skład wybranej wówczas Rady funkcjonuje do dzisiaj.


 
 

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2021
Franciszkanie Radomsko