Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej

BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERUo. Zbigniewa Strzałkowskiego, o. Michała Tomaszka
i ks. Alessandro Dordi

5 grudnia 2015 w Chimbote, Peru 
 

800 lat

→ Za Tobą


"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

 

→  Program duszpasterski na rok
2017-2019Peregrynacja relikwii bł. Jakuba PROWINCJA POŁUDNIOWA, UKRAINA

→ u Franciszkanów
w Radomsku

→ wywiad
→ kalendarium

PODARUJ NAMJan Paweł II
KANONIZACJA
27.04.2014
BEATYFIKACJA
1.05.2011

→ świadectwa
→ zdjęcia
→ czuwanie
→ koncert
→ relikwie
bł. Jana Pawła II w radomszczańskim klasztorze

 
 

PROGRAM DUSZPASTERSKI
2017-2019
Duch, który umacnia miłość

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4)


BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERU

    Franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek oraz      ks. Alessandro Dordi ponieśli śmierć męczeńską w Pariacoto.
     Wyniesienie na ołtarze nastąpiło 5 grudnia 2015 w Chimbote w Peru.

→ więcej informacji o franciszkańskich męczennikach  

RENOWACJA OŁTARZA MB BOLESNEJ

     Firma Sempre Arte z Krakowa zakończyła prace renowacyjne      przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Jesteśmy wdzięczni naszym     konserwatorom z Krakowa: Pani Izabeli Łukomskiej i Panu       Krzysztofowi Samborskiemu za piękną i profesjonalną pracę.

RENOWACJA ZABYTKOWEJ AMBONY

Zabytkowa ambona naszego franciszkańskiego kościoła została już w pełni odrestaurowana - przywrócono oryginalny jej kolor i położono nowe złocenia. Pracownikom firmy Sempre Arte z Krakowa skradamy podziękowania za to wspaniałe dzieło.

→ foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

KANONIZACJA BŁOGOSŁAWIONYCH PAPIEŻY
JANA PAWŁA II i JANA XXIII

Watykan 27.04.2014r.


Spotkania radomszczan z Janem Pawłem II    Świadectwa  

Poświęcenie krzyża powstańczego

Powstańczy krzyż, poddany ostatnio gruntownej renowacji, znów zajmuje swoje poczesne miejsce - przy franciszkańskiej świątyni. Uwieńczeniem radomszczańskich obchodów 150 rocznicy tego wydarzenia było poświęcenie pamiątkowego krzyża w dniu 27 stycznia 2013 roku.


 
 
 
 
 

ALLELUJA!


 
Życzenia Wielkanocne

 
 

31 marca 2018

WIELKA SOBOTA
Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Czuwanie przy Grobie Pańskim

Milczenie Kościoła stwarza atmosferę oczekiwania, bo "zabrano nam Pana". Ale Pan nasz zasnął tylko w Jego ludzkim ciele, doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza zstąpiła do krainy umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę tam przebywającym. (1P 3, 18-19) .

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Jest najbardziej uroczystą liturgią ze wszystkich liturgii w całym roku - należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i otwiera pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku w sobotę.

«Liturgia Wigilii Paschalnej»

 

30 marca 2018

WIELKI PIĄTEK
DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA


Kiedy stajemy wobec Krzyża, na którym Jezus Chrystus oddał za nas życie, milczenie wydaje się bardziej stosowne od jakiegokolwiek słowa.

Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia, spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

«Liturgia na cześć Męki Pańskiej»

 

29 marca 2018

WIELKI CZWARTEK
Dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

W Wielki Czwartek w Wieczerniku Jezus spożył z uczniami prawdziwą Wieczerzę Paschalną. Najstarsze świadectwo biblijne o tym wydarzeniu możemy znaleźć u św. Pawła (1Kor, 11) oraz w Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii św. Jana znajdziemy dodatkowo "Mowę eucharystyczną" wygłoszoną przez Jezusa po rozmnożeniu chleba (J 6).
Liturgia Wielkiego Czwartku jest obrzędem niezwykle wzniosłym i pełnym ważnych symboli: wyciszenie dzwonów,dzwonków oraz organów, mandatum czyli obmycie nóg, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, zdjęcie z ołtarza obrusu, świec, mszału i krzyża oraz otwarcie pustego tabernakulum. Z jednej strony to radość i dziękczynienie za ustanowienie sakramentów kapłaństwa oraz eucharystii, a z drugiej – żal związany z rychłą śmiercią Jezusa Chrystusa.

«Msza Wieczerzy Pańskiej»

 


Klasztor Franciszkanów w Radomsku


PODARUJ NAM 1%
PODATKU OD SWOICH DOCHODÓWW deklaracji PIT wpisz:
• numer KRS 0000397954
• cel szczegółowy: Radomsko 27


Przeznaczenie zebranych środków płatniczych:
• renowacja ołtarza głównego,
• odnowienie wnętrza świątyni,
• inne prace renowacyjno-konserwatorskie.JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU       zobacz      

 
 
 
napisz do administratora

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2018
Franciszkanie Radomsko