Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej

BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERUo. Zbigniewa Strzałkowskiego, o. Michała Tomaszka
i ks. Alessandro Dordi

5 grudnia 2015 w Chimbote, Peru 
 

800 lat

→ Za TobąPeregrynacja relikwii bł. Jakuba PROWINCJA POŁUDNIOWA, UKRAINA

→ u Franciszkanów
w Radomsku

→ wywiad
→ kalendarium

PODARUJ NAMJan Paweł II
KANONIZACJA
27.04.2014
BEATYFIKACJA
1.05.2011

→ świadectwa
→ zdjęcia
→ czuwanie
→ koncert
→ relikwie
bł. Jana Pawła II w radomszczańskim klasztorze

 
 

PROGRAM DUSZPASTERSKI
2017-2019
Duch, który umacnia miłość

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4)


BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERU

    Franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek oraz      ks. Alessandro Dordi ponieśli śmierć męczeńską w Pariacoto.
     Wyniesienie na ołtarze nastąpiło 5 grudnia 2015 w Chimbote w Peru.

→ więcej informacji o franciszkańskich męczennikach  

RENOWACJA OŁTARZA MB BOLESNEJ

     Firma Sempre Arte z Krakowa zakończyła prace renowacyjne      przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Jesteśmy wdzięczni naszym     konserwatorom z Krakowa: Pani Izabeli Łukomskiej i Panu       Krzysztofowi Samborskiemu za piękną i profesjonalną pracę.

RENOWACJA ZABYTKOWEJ AMBONY

Zabytkowa ambona naszego franciszkańskiego kościoła została już w pełni odrestaurowana - przywrócono oryginalny jej kolor i położono nowe złocenia. Pracownikom firmy Sempre Arte z Krakowa skradamy podziękowania za to wspaniałe dzieło.

→ foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

KANONIZACJA BŁOGOSŁAWIONYCH PAPIEŻY
JANA PAWŁA II i JANA XXIII

Watykan 27.04.2014r.


Spotkania radomszczan z Janem Pawłem II    Świadectwa  

Poświęcenie krzyża powstańczego

Powstańczy krzyż, poddany ostatnio gruntownej renowacji, znów zajmuje swoje poczesne miejsce - przy franciszkańskiej świątyni. Uwieńczeniem radomszczańskich obchodów 150 rocznicy tego wydarzenia było poświęcenie pamiątkowego krzyża w dniu 27 stycznia 2013 roku.


 
 
 
 
 

WIELKI POST 2020

"Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem"   (2Kor 8, 9)NABOŻEŃSTWA PASYJNE W WIELKIM POŚCIE
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W RADOMSKU

Droga Krzyżowa:
- w każdy piątek - o godz. 12.00;
w poniedziałki po Mszy św. wieczornej – prowadzenie: Franciszkański Zakon Świeckich;
- we wtorki po Mszy św. wieczornej – prowadzenie:
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym


Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
- w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

 

27 lutego 2020

XIV OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA
WIEDZY O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE
ETAP DIECEZJALNY

W radomszczańskim klasztorze odbył się kolejny już etap diecezjalny XIV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Świętym Maksymilianie dla szkół podstawowych. Uczestnikami byli uczniowie dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wieluniu - 2 uczniów oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Częstochowie - również 2 uczniów.
Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test z wiedzy o św. Maksymilianie i znajomości Ewangelii św. Jana. Po sprawdzeniu testów komisja przeprowadziła konieczną dogrywkę, gdyż 2 uczniów uzyskało identyczną ilość punktów. Trzech uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów zostało zakwalifikowanych do etapu centralnego Olimpiady. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Tymoteusz Marzec - SP Nr 5 w Wieluniu;
II miejsce - Nikodem Marzec - SP Nr 5 w Wieluniu;
III miejsce - Gaweł Merda - SP Nr 2 w Częstochowie.


 

23 lutego 2020

73. rocznica śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”

23. lutego 2020 r. w kościele OO. Franciszkanów została odprawiona Msza św. w intencji gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” w 73. rocznicę jego śmierci.
W Eucharystii uczestniczyli: Marszałek Senior Antoni Macierewicz, poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, władze samorządowe miasta i powiatu, kombatanci, liczne poczty sztandarowe, wierni z Radomska i okolic. Kazanie wygłosił o. Bronisław Staworowski, ekonom krakowskiej prowincji franciszkanów i prezes Fundacji Brat Słońce.
Po Mszy św. złożono wiązanki kwiatów pod tablicą na murze klasztoru poświęconą pamięci żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dalsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem KWP na Starym Cmentarzu w Radomsku - gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Tekst i foto:  Danuta Danielska   →  galeria zdjęć  

 

17 stycznia 2020

Trwa renowacja krużganków


Przed Świętami Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy prace renowacyjne na klasztornych krużgankach, które stanowią bezpośrednie przejście do kościoła i klasztoru. Po przerwie świątecznej prace konserwacyjne zostały wznowione.
Polegają one na tym, iż należy dolne warstwy zdrapać do gołej cegły, która jest mocno zagrzybiona oraz zerwać wszystkie warstwy poprzednich malowań itp., następnie przygotować ściany do odgrzybienia, położenia elewacji oraz pomalować farbami mineralnymi, podobnie jak to uczyniliśmy w ubiegłym roku z wnętrzem kościoła.
Koszt tych prac wyniesie ponad sto tysięcy złotych na które nie mamy żadnych dotacji z instytucji państwowych. Podjęcie tych prac było konieczne ze względu na mocne zagrzybienie. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na ten cel.
"Pokój i Dobro"

Konto budowlane, które można wykorzystać w celu wsparcia tego przedsięwzięcia:
16 1240 3132 1111 0000 2968 1127

Poniżej zdjęcia krużganków w trakcie prac renowacyjnych. Foto: o. Zdzisław Tamioła, gwardian.

 
napisz do administratora

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2019
Franciszkanie Radomsko