Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej

BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERUo. Zbigniewa Strzałkowskiego, o. Michała Tomaszka
i ks. Alessandro Dordi

5 grudnia 2015 w Chimbote, PeruMSZE ŚW.
za śp. ks. kanonika TADEUSZA KORGÓLA
w kościele OO. Franciszkanów w Radomsku

 zobacz intencje


 
 

800 lat

→ Za Tobą


"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

 

→  Program duszpasterski na rok
2017-2019Peregrynacja relikwii bł. Jakuba PROWINCJA POŁUDNIOWA, UKRAINA

→ u Franciszkanów
w Radomsku

→ wywiad
→ kalendarium

PODARUJ NAMJan Paweł II
KANONIZACJA
27.04.2014
BEATYFIKACJA
1.05.2011

→ świadectwa
→ zdjęcia
→ czuwanie
→ koncert
→ relikwie
bł. Jana Pawła II w radomszczańskim klasztorze

 
 

PROGRAM DUSZPASTERSKI
2017-2019
Duch, który umacnia miłość

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4)


BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERU

    Franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek oraz      ks. Alessandro Dordi ponieśli śmierć męczeńską w Pariacoto.
     Wyniesienie na ołtarze nastąpiło 5 grudnia 2015 w Chimbote w Peru.

→ więcej informacji o franciszkańskich męczennikach  

RENOWACJA OŁTARZA MB BOLESNEJ

     Firma Sempre Arte z Krakowa zakończyła prace renowacyjne      przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Jesteśmy wdzięczni naszym     konserwatorom z Krakowa: Pani Izabeli Łukomskiej i Panu       Krzysztofowi Samborskiemu za piękną i profesjonalną pracę.

RENOWACJA ZABYTKOWEJ AMBONY

Zabytkowa ambona naszego franciszkańskiego kościoła została już w pełni odrestaurowana - przywrócono oryginalny jej kolor i położono nowe złocenia. Pracownikom firmy Sempre Arte z Krakowa skradamy podziękowania za to wspaniałe dzieło.

→ foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

KANONIZACJA BŁOGOSŁAWIONYCH PAPIEŻY
JANA PAWŁA II i JANA XXIII

Watykan 27.04.2014r.


Spotkania radomszczan z Janem Pawłem II    Świadectwa  

Poświęcenie krzyża powstańczego

Powstańczy krzyż, poddany ostatnio gruntownej renowacji, znów zajmuje swoje poczesne miejsce - przy franciszkańskiej świątyni. Uwieńczeniem radomszczańskich obchodów 150 rocznicy tego wydarzenia było poświęcenie pamiątkowego krzyża w dniu 27 stycznia 2013 roku.


 
 
 
 
 

WIELKI POST 2019


Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.
(Iz 54, 10)


Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, czas szczególnej pokuty i nawrócenia, czas, w którym możemy stać się lepszymi. 40 dni Wielkiego Postu to szansa na kolejną refleksję nad sobą i życiem, a w szczególności nad naszymi relacjami z Bogiem. Winniśmy wszyscy uczestniczyć w wielkopostnych nabożeństwach: Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, które nawiązują do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty w kontekście Jego męki i śmierci.


NABOŻEŃSTWA PASYJNE
W NASZYM KOŚCIELE:


DROGA KRZYŻOWA
● piątek, godz. 12.00
● poniedziałek, po Mszy św. wieczornej – FZŚ
● wtorek, po Mszy św. wieczornej – Odnowa w Duchu Świętym

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
● niedziela, godz. 17.00


Gorzkie żale: → cz. I  → cz. II   → cz. III  
Tadeusz Dyrcz   → Droga Krzyżowa  

 

29-30 marca 2019

24 godziny dla Pana

PLAKAT   

DYŻURY W KONFESJONALE   

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKANA WIELKI POST 2019 ROKU   


Zachęcamy do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do Sakramentu Pokuty w ramach wielkiej wielkopostnej inicjatywy Ojca Świętego Franciszka - 24 GODZINY DLA PANA.

Początek - piątek 29 marca, Msza Św. godz. 18.00, następnie o godz. 19.00 - nabożeństwo pokutne a o godz. 20.00 Msza Św. koncelebrowana przez kapłanów Rejonu Radomszczańskiego. O godz. 21.00 - Apel Jasnogórski.
W sobotę - 30 marca - Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem wiernych z parafii naszego rejonu, o godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego a o godz. 18.00 Msza Św. na zakończenie.

ZAPRASZAMY!

 

17 marca 2019

II niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes


II niedziela Wielkiego Postu w Kościele w Polsce jest przeżywana jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz pamięci i troski o polskie misjonarki i misjonarzy na całym świecie.
"Niedzielę tą przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, by ożywić zapał misyjny w całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże."
(z komunikatu KEP)

Przeczytaj wywiad z bratem Piotrem Krempowiczem, który przebywał w Radomsku w latach 2006-2011, a obecnie pracuje w Kremenczuku na Ukrainie.

  → WYWIAD z br. P. Krempowiczem   

 

2 lutego 2019

Uroczysta Msza Święta z okazji poświęcenia
odrestaurowanego kościoła


Uroczysta Msza Święta z okazji poświęcenia odrestaurowanego kościoła Franciszkanów w Radomsku, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski, uwieńczyła wspaniałe dzieło renowacji ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, ambony oraz odnowienia całego jego wnętrza.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości - o. Prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Mariana Gołąba oraz rzecznika prasowego tej prowincji - o. Jana M. Szewka, panią poseł Annę Milczanowską, o. Janusza Łazarczyka - poprzedniego gwardiana radomszczańskiego klasztoru, o. Michała Szałkowskiego - dominikanina z Gidel, ks. Antoniego Arkita - proboszcza parafii św. Lamberta, ks. Stanisława Sikorę oraz siostry zakonne i księży z sąsiednich parafii. Obecni byli również wykonawcy tego wspaniałego dzieła. Piękna oprawa Mszy Świętej to zasługa wspólnot działających przy klasztorze oraz ludzi dobrej woli.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Andrzej Przybylski, który nawiązał do wykonanej renowacji kościoła w kontekście dzisiejszej Ewangelii - Ofiarowanie Jezusa w świątyni. To właśnie świątynia jest miejscem spotykania się człowieka z Bogiem - Bożym Domem i dlatego dbamy o jej wspaniały wystrój i wygląd.

O. Zdzisław Tamioła, gwardian klasztoru, serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego dzieła - wykonawcom, sponsorom (w tym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dobroczyńcom i tym, którzy modlitwą wspierali to przedsięwzięcie.

Tekst: mg
Foto: Danuta Danielska, o. Zdzisław Tamioła, gwardian

  → galeria zdjęć z uroczystości   

→ odnowione wnętrze kościoła 

 
napisz do administratora

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2019
Franciszkanie Radomsko