Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 
 
 
 

18-25 stycznia 2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)


18 stycznia rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9). Szczególnie w tym czasie pamiętajmy więc w naszych modlitwach o tej intencji. Prosząc aby chrześcijanie zdołali pokonać „grzech” podziałów. Każdy, kto w czasie trwania tego tygodnia uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp) i weźmie udział w jego zakończeniu w święto nawrócenia św. Pawła Ap. (25 I) może uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp

Czytaj:  → BROSZURA    


 
 

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2020
Franciszkanie Radomsko