Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej

BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERUo. Zbigniewa Strzałkowskiego, o. Michała Tomaszka
i ks. Alessandro Dordi

5 grudnia 2015 w Chimbote, PeruMSZE ŚW.
za śp. ks. kanonika TADEUSZA KORGÓLA
w kościele OO. Franciszkanów w Radomsku

 zobacz intencje


 
 

800 lat

→ Za Tobą


"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

 

→  Program duszpasterski na rok
2017-2019Peregrynacja relikwii bł. Jakuba PROWINCJA POŁUDNIOWA, UKRAINA

→ u Franciszkanów
w Radomsku

→ wywiad
→ kalendarium

PODARUJ NAMJan Paweł II
KANONIZACJA
27.04.2014
BEATYFIKACJA
1.05.2011

→ świadectwa
→ zdjęcia
→ czuwanie
→ koncert
→ relikwie
bł. Jana Pawła II w radomszczańskim klasztorze

 
 

PROGRAM DUSZPASTERSKI
2017-2019
Duch, który umacnia miłość

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4)


BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z PERU

    Franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek oraz      ks. Alessandro Dordi ponieśli śmierć męczeńską w Pariacoto.
     Wyniesienie na ołtarze nastąpiło 5 grudnia 2015 w Chimbote w Peru.

→ więcej informacji o franciszkańskich męczennikach  

RENOWACJA OŁTARZA MB BOLESNEJ

     Firma Sempre Arte z Krakowa zakończyła prace renowacyjne      przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Jesteśmy wdzięczni naszym     konserwatorom z Krakowa: Pani Izabeli Łukomskiej i Panu       Krzysztofowi Samborskiemu za piękną i profesjonalną pracę.

RENOWACJA ZABYTKOWEJ AMBONY

Zabytkowa ambona naszego franciszkańskiego kościoła została już w pełni odrestaurowana - przywrócono oryginalny jej kolor i położono nowe złocenia. Pracownikom firmy Sempre Arte z Krakowa skradamy podziękowania za to wspaniałe dzieło.

→ foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

KANONIZACJA BŁOGOSŁAWIONYCH PAPIEŻY
JANA PAWŁA II i JANA XXIII

Watykan 27.04.2014r.


Spotkania radomszczan z Janem Pawłem II    Świadectwa  

Poświęcenie krzyża powstańczego

Powstańczy krzyż, poddany ostatnio gruntownej renowacji, znów zajmuje swoje poczesne miejsce - przy franciszkańskiej świątyni. Uwieńczeniem radomszczańskich obchodów 150 rocznicy tego wydarzenia było poświęcenie pamiątkowego krzyża w dniu 27 stycznia 2013 roku.


 
 
 
 
 


ŻYCZENIA NOWOROCZNEZ okazji Nowego Roku
wszystkim wiernych składamy jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Życzymy by w Nowym Roku 2019 dobry Bóg
otaczał nas wszystkich swoim błogosławieństwem.
Niech Maryja, Święta Boża Rodzicielka z którą wchodzimy w dniu dzisiejszym w Nowy Rok, wyprasza dla każdego z nas i dla naszych Wspólnot potrzebne łaski do godnego
i chrześcijańskiego życia.
Życzymy łaski zdrowia i pokoju.
Życzymy wszystkim Pokoju i Dobra.

o. Zdzisław Tamioła - gwardian   

 

5 stycznia 2019

Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej


Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy kościele franciszkanów w Radomsku zgromadziła się 5.01.2019 r. na spotkaniu opłatkowym.
Spotkanie rozpoczęliśmy kolędą Wśród nocnej ciszy.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Bożej Dzieciny i modlitwie poprowadzonej przez naszego asystenta kościelnego o. Edwarda, połamaliśmy się opłatkiem.
Przy stole śpiewaliśmy kolędy i częstowaliśmy się słodkościami przyniesionymi przez rycerzy.

Tekst i foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć   

 

Boże Narodzenie 2018

Bóg się rodzi, moc truchleje...

 

PRACE RENOWACYJNE W KOŚCIELE ZAKOŃCZONE


W naszym kościele klasztornym zakończyły się już prace renowacyjne przy ołtarzu głównym i malowaniu wnętrza świątyni.
W imieniu wszystkich, którym na sercu leży troska o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny klasztoru i klasztornego kościoła, składam szczególne podziękowania o. Zdzisławowi Tamiole, gwardianowi, za podjęcie się tak ogromnego dzieła i włożenie w jego przeprowadzenie wielkiego wkładu pracy - tak umysłowego, jak i fizycznego. Za wytrwałość i poświęcenie w pokonywaniu trudności organizacyjnych, technicznych a przede wszystkim w trudnych kwestiach zdobywania środków finansowych na ten cel.
Zachęcam wszystkich wiernych i sympatyków radomszczańskiego klasztoru do złożenia ofiary z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tego wspaniałego, ale jednocześnie kosztownego przedsięwzięcia.

administrator

 zobacz zdjęcia → odnowione wnętrze kościoła 


Poniżej zdjęcia wykonane w trakcie prac remontowych:

 → zobacz zdjęcia 17.05.2018    → zobacz zdjęcia 12.07.2018   → zobacz zdjęcia 25.07.2018 

  → zobacz zdjęcia 10.09.2018    → zobacz zdjęcia 21.10.2018 

Zdjęcia wykonał o. Zdzisław Tamioła, gwardian

 

100. ROCZNICA POWROTU FRANCISZKANÓW DO RADOMSKA
Krótki rys historyczny miasta i klasztoru

Wzmianki historyczne o osadzie, a później grodzie, położonym na skrzyżowaniu szlaku handlowego z Wrocławia przez Wieluń i Przedbórz w kierunku Rusi oraz szlaku solnego z Bochni do Wielkopolski pochodzą z roku 1243. W 1266 roku książę Leszek Czarny nadał grodowi prawa miejskie - to tutaj odbyły się słynne zjazdy w sprawie sukcesji na tronie polskim po Ludwiku Węgierskim (1382 i 1384). W wieku XIV Radomsko zostaje siedzibą powiatu, a w XV - starostwem grodowym.

Wielkie zasługi dla rozwoju Radomska miała królowa Bona Sforza, dzięki której od 1521 roku zaczęło ono zmieniać zabudowę drewnianą na murowaną. Miasto czterokrotnie nawiedzały wielkie pożary (1379, 1624, 1742 i 1818), które niszczyły każdorazowo dużą część zabudowy, hamując jego rozwój.
Radomsko w okresie zaborów znalazło się w zaborze pruskim, od 1807 roku weszło w skład Księstwa Warszawskiego, później (od 1815) - Królestwa Polskiego.

Historia klasztoru franciszkanów w Radomsku ściśle zespolona jest z burzliwymi dziejami miasta - wszystkie zawieruchy wojenne, powstania, wielkie pożary odbijały swoje piętno na miejscowym konwencie.

Książę Leszek Czarny w roku 1286 sprowadził franciszkanów do Brzeźnicy, gdzie powstał kościół i klasztor, ale już w 1297 roku król Władysław Łokietek przeniósł zakonników do Radomska. Wojny i wspomniane już pożary niszczyły miasto a także i klasztor franciszkański. W połowie XV wieku zakonnicy zmuszeni byli do opuszczenia Radomska - przenieśli się ponownie do Brzeźnicy, skąd powrócili po 80 latach (1543). W roku 1819 po ostatnim wielkim pożarze miasta (1818) rozpoczęła się odbudowa kościoła i klasztoru, która trwała do roku 1828. Radomszczańscy franciszkanie aktywnie wspierali uczestników powstania styczniowego (w klasztorze miał siedzibę jeden ze sztabów powstania), w konsekwencji czego zostali przesiedleni do klasztoru w Kaliszu.

Sam klasztor w Radomsku został zniesiony, pozostał w nim tylko jeden zakonnik - o. Antoni Gąsiorowski, który zmarł w roku 1874. Kolejny, najnowszy już, okres w dziejach radomszczańskiego klasztoru rozpoczął się dopiero w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Franciszkanie powrócili do swojego klasztoru. Dopiero jednak w 1937 roku udało się w pełni odzyskać wszystkie jego zabudowania i pomieszczenia.

Tak więc w bieżącym roku mija setna rocznica powrotu franciszkanów do naszego miasta, co pięknie wplata się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W okresie tego stulecia miały miejsce także ważne dla klasztoru wydarzenia: w roku 1923 zarejestrowano działalność Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki, które swoją siedzibę miało w klasztorze, w latach 1945-1948 przeprowadzono gruntowny remont kościoła i klasztoru, a w 1991 roku erygowano Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

opr. mg

 Więcej:  → Organy znajdujące się w kościele franciszkanów    
 Więcej:  → Galerie zdjęć klasztoru    

 
napisz do administratora

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2018
Franciszkanie Radomsko