Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Ministranci
Domowy Kościół
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 

→ dodano: 09.11.2013

W dniu 27 października br. w naszym kościele zorganizowaliśmy wystawę obrazów ukazujących Tajemnice przelania krwi przez Jezusa Chrystusa.
TAJEMNICE RÓŻAŃCA KRWI CHRYSTUSATajemnica I

Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus.
(Łk2,21)Tajemnica II

Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu.
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot słał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię.
(Łk 22,44)Tajemnica III

Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania.
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
(Mt 27,26)Tajemnica IV

Pan Jezus przelał Krew podczas koronowania cierniem.
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj, Królu Żydowski!"
(Mk 15,17-18)Tajemnica V

Pan Jezus przelał Krew na drodze Krzyżowej.
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajska nazywa się Golgota.
(J 19,17)Tajemnica VI

Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu.
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił.
(Mt 27,46)Tajemnica VII

Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią.
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda.
(J 19,33-34)


Błogosławiona Krew Jezusowa !