Dzień trzeci - "Effatha, to znaczy: Otwórz się!" (Dukla, Levoča, Spiąský ©tvrtok)

Trzeci dzień swe hasło zawdzięcza Monice K., która po latach milczenia i odmawiania wł±czenia się we wspólny ¶piew, tego pamiętnego dnia w Spiąským ©tvrtku, kiedy oczekiwali¶my na przygotowywan± przez o. Stanisława kolację, ujawniła nam swój ukryty talent. Kilka godzin wcze¶niej otworzyły się przed nami podwoje zamku (Spiąský Hrad), który w sezonie zimowym nie jest udostępniany turystom.

(1/39): (2/39): (3/39): (4/39):
(5/39): (6/39): (7/39): (8/39):
(9/39): (10/39): (11/39): (12/39):
(13/39): (14/39): (15/39): (16/39):
(17/39): (18/39): (19/39): (20/39):
(21/39): (22/39): (23/39): (24/39):
(25/39): (26/39): (27/39): (28/39):
(29/39): (30/39): (31/39): (32/39):
(33/39): (34/39): (35/39): (36/39):
(37/39): (38/39): (39/39):  
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG