Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
[Rozmiar: 19920 bajtów]


"Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo." (Ga 4, 4-5)
Kontemplując z Maryją tajemnicę Narodzenia Jezusa, życzymy wam, byście teraz z Jej wiarą i miłością stanęli przy Nowonarodzonym. Niech Ta, która została wybrana na Matkę Słowa, pomaga Wam rozpoznawać Go nieustannie w Najświętszej Eucharystii i wraz z całym stworzeniem trwać przed Nim w postawie adoracji.

Franciszkanie z Radomska
Boże Narodzenie 2008