Porz±dek Mszy ¶w. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu ¦więtym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon ¦wieckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu ¦więtym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 

Ko¶ciół Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Intencje mszalne

19-26.09.2021 r.

 NIEDZIELA 19.09.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Bożenę Werner (od męża, córki i syna)
9:30 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (19/30)
11:00 - Za ¶p. Marię, Stanisława, Bogusława Rozpędek (od rodziny)
18:00 - Za ¶p. Irenę i Teofila Błędniaków (od córki Haliny z mężem)PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Czesława Jeske - od kolegów i koleżanek syna Dominika ze zmiany C oraz zakładu PRT Radomsko
8:00 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (20/30)
18:00 - Za ¶p. Ryszarda, Stanisława, Sabinę i JózefęWTOREK 21.09.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Edwarda Krupienik (od rodzin Niepsuj, Nowak i Kuli¶)
8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (21/30)¦RODA 22.09.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Teresę Zbroja (od rodzin Pierzaków i Kłosowskich)
8:00 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (22/30)
18:00 - Za ¶p. Lucjannę Proszowsk± (od koleżanek córki Marzenki, Marysi i Zdzisi z rodzinami)CZWARTEK 23.09.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Waldemara Graczykowskiego (od Jana i Jadwigi Węgrzyńskich)
8:00 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (23/30)
18:00 - Za ¶p. Halinę Zagaj (od Marka i Ewy z Kamieńska)
18:00 - Za ¶p. Magdę (od pracowników Piekarni Dziepółć)PIˇTEK 24.09.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Waldemara Graczykowskiego (od Bożeny Bojarskiej)
8:00 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (24/30)
18:00 - W intencjach ofiarodawcówSOBOTA 25.09.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (18/30)
8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Ks. Kazimierza Bednarskiego (od koleżanki Edmundy Bodanko - poetki z Radomska)NIEDZIELA 26.09.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Apolonię Mękwińsk±
9:30 - Rudolfa ¦wiecha (w 29 r. ¶m.), Mariannę i Jana ¦wiechów oraz Rozalię Wolsk±
11:00 - Za ¶p. Stanisława Pierzchniak (19/30)
11:00 - Za ¶p. Józefa i Sabinę ¦liwakowskich (od córki z rodzin±)
18:00 - Za ¶p. Wacława i Sabinę Olszewików, Halinę Cie¶lak