Porz±dek Mszy ¶w. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu ¦więtym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon ¦wieckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu ¦więtym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 

Ko¶ciół Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Intencje mszalne

25.07 - 1.O8.2021 r.

 NIEDZIELA 25.07.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Janinę i Janusza Zakrzewskich
9:30 - Za ¶p. Zygmunta Zatoń (od koleżanek i kolegów syna Tomasza z Zakładu Oczyszczania miasta i utrzymania ruchu w Radomsku)
11:00 - Za ¶p. Stefana Pokorę (od pracowników Wydziały Gospodarki Nieruchomo¶ciami z Urzędu Miasta)
18:00 - Za ¶p. Halinę Kowalik - Hofman (w 8 r. ¶m. od Mirka)
20:00 - Za ¶p. Ewę i Zygmunta Rudek i Weronikę Płatkowsk±PONIEDZIAŁEK 26.07.2021 r.

8:00 - O zdrowie i błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Macieja, Angeliki i Krzysztofa z okazji rocznicy ¶lubu
18:00 - Za ¶p. Barbarę Zaj±c (od Barbary Smyczek z rodzin±)WTOREK 27.07.2021 r.

8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - O zdrowie i błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Doroty i Kuby oraz Katarzyny i Daniela z okazji rocznicy ¶lubu¦RODA 28.07.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Henryka Urbańczyka (od brata Wojciecha z rodzin±)
18:00 - Za ¶p. Kazimierza (od Joli i Marcina, Magdaleny i Rafała z rodzinami)CZWARTEK 29.07.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Henryka Urbańczyka (od bratanków Tomasza i Pawła z rodzinami)
18:00 - Za ¶p. Mirosławę Łęsk± (od Barbary Chutkiewicz)PIˇTEK 30.07.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Henryka Urbańczyka (od Krystyny i Marka Golik)
18:00 - W intencjach ofiarodawcówSOBOTA 31.07.2021 r.

8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Włodzimierza Jędryszek (w 7 r. ¶m., od córki Beaty z rodzin±)NIEDZIELA 01.08.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Anielę, Antoniego Kutermacha i Annę Kopersk±
9:30 - Za ¶p. Romana Włodarczyka (w 28 r. ¶m.) Genowefę, Wiktora, Józefę Włodarczyków
11:00 - Za ¶p. Tadeusza Kaczmarczyka (od Leokadii i Bożeny Wielgos)
18:00 - Za ¶p. Stanisława Kipigrocha (od Marysi)
20:00 - Za ¶p. Iwonę Terkę (od pracowników obsługi Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony ¦rodowiska)