strona główna

ARCHIWUM 2021


26 czerwca 2021

Spotkanie animatorów misyjnych w KrakowieSekretariat misyjny krakowskiej prowincji franciszkanów zorganizował spotkanie animatorów misyjnych. W spotkaniu uczestniczył o. Prowincjał Marian Gołąb, o. Dariusz Gaczyński - sekretarz ds. misji krakowskiej prowincji franciszkanów, br. Marian z Uzbekistanu oraz przedstawiciele grup misyjnych z Wrocławia, Zielonej Góry, Lwówka Śląskiego, Głogówka i Radomska.

Animatorzy w obecności o. Prowincjała przedstawili różne formy pracy i modlitwy za misje franciszkańskie. Pragnieniem o. Prowincjała jest, aby grupy animacji misyjnej działały przy wszystkich klasztorach.
O. Dariusz, sekretarz ds. misji zapoznał nas z sytuacją na misjach w Ugandzie, Uzbekistanie, Ukrainie, Peru, Paragwaju i Boliwii oraz przedstawił plany powstającego Muzeum Misyjnego w Kalwarii Pacławskiej.

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w Eucharystii odprawionej przez o. Darka w intencji misjonarzy i narodów, którym posługują. Krótko spotkaliśmy się z br. Marianem z Uzbekistanu, który aktualnie przebywa na urlopie w Polsce. Spotkanie na żywo po wielu miesiącach izolacji z powodu pandemii sprawiło wszystkim dużo radości i odnowiło zapał misyjny animatorów.


Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

7 czerwca 2021

W Radomsku wspominano Męczenników z Peru
„Oni tutaj są
Są nadziei promiennym znakiem
Ich krew do nowego życia budzi nas …”


W dniu wspomnienia Męczenników z Peru bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w kościele radomszczańskiego klasztoru została odprawiona Msza św. Na początku odśpiewano hymn beatyfikacji a Mszy św. przewodniczył o. Krystian Żmuda, który wygłosił okolicznościowe kazanie.
O. Krystian podzielił się swoimi wspomnieniami z czasu kiedy był uczniem liceum franciszkańskiego w Legnicy, a wówczas jego wychowawcą był późniejszy bł. o. Zbigniew. Kaznodzieja podkreślił pobożność maryjną i kolbiańską o. Zbigniewa. Dla uczniów stał się wzorem rycerza Niepokalanej.
Po Komunii św. została odmówiona modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa i celebrans udzielił błogosławieństwa relikwiami Męczenników z Peru.

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa,
Męczenników z Pariacoto


Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski………………….,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Cyt. za: Modlitewnik czcicieli Męczenników z Peru, Kraków 2017, s. 314.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

5 czerwca 2021

Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej z asystentem MI Prowincji Krakowskiej Franciszkanów


5.06.2021 r. radomszczańską wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej odwiedził asystent prowincjalny MI z Harmęż o. Arkadiusz Bąk. O. Arkadiusz przewodniczył Mszy św. w intencji rycerstwa i wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrował o. Krystian, asystent kościelny naszej wspólnoty.
Po Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim odbyło się spotkanie rycerstwa z o. Arkadiuszem w salce przy kawie i domowym cieście. O. Arek przedstawił program planowanych obchodów 80. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Kolbego oraz zapoznał nas z różnymi inicjatywami podejmowanymi przez Centrum w Harmężach.

Po długiej przerwie pandemicznej członkowie MI z radością spotkali się z Ojcami asystentami i ze sobą wzajemnie. Dziękujemy o. Arkowi za odwiedziny wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy klasztorze franciszkańskim w Radomsku.


Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

Zakończenie Roku LAUDATO SI'
3 maja
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski

Uroczystość nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość ta została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

 
→  Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
 

Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
(25 kwietnia – 1 maja 2021)


"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
25 kwietnia br. obchodzimy IV Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, podczas której przypada 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał od 25 kwietnia do 1 maja pod hasłem “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Papież Franciszek napisał Orędzie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania pt. „Święty Józef: Marzenie powołania”. Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego obecnie Roku św. Józefa i wskazał na Opiekuna Pana Jezusa jako wzór realizacji swojego powołania.

  → czytaj Orędzie papieża Franciszka  

PODARUJ NAM 1%


Klasztor Franciszkanów w Radomsku


PODARUJ NAM 1%
PODATKU OD SWOICH DOCHODÓWW deklaracji PIT wpisz:
• numer KRS 0000397954
• cel szczegółowy: Radomsko 27Przeznaczenie zebranych środków płatniczych:
• Prace renowacyjne przy klasztorze i kościele
JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU       zobacz      

 
 

Śp. o. Bogdan Adamczyk (1965-2021)

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Bogdana Adamczyka odbędą się we środę, 21 kwietnia 2021 r. w Miszkolcu na Węgrzech (zgodnie z życzeniem zmarłego). Rozpoczną się o godz. 14.00. Tego samego dnia, w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie o godz. 12.00 sprawowana będzie Msza Święta żałobna za o. Bogdana. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 11.30.

O. Bogdan urodził się 13 lipca 1965 r. w Limanowej. Dzieciństwo i młodość spędził w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie wychowywał się razem z dwoma braćmi w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu podstawowej edukacji przez sześć lat pracował jako ślusarz, równocześnie ucząc się w szkole zawodowej, a następnie w technikum budowlanym.

W 1986 r., mając 21 lat, został przyjęty na nowicjat w Kalwarii Pacławskiej, który zakończył w 25 września 1987 r. złożeniem swojej pierwszej profesji zakonnej. Po nowicjacie o. Bogdan podjął dalszą formację zakonną oraz studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium franciszkańskim w Krakowie. Po ukończeniu czwartego roku zdeklarował chęć wyjazdu na Węgry i gotowość podjęcia pracy nad reorganizacją struktur tamtejszej Prowincji. 3 października 1992 r. złożył swoje śluby wieczyste, które przyjął ówczesny minister prowincjalny, o. Zdzisław Gogola.

Dalszy etap studiów o. Bogdan odbył na Węgrzech, w Seminarium w Eger. 10 października 1992 r. w Miszkolcu został wyświęcony na diakona, a 20 czerwca 1993 r., na prezbitera. Na swoim obrazku prymicyjnym zamieścił motto: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1).

Przez pierwsze półtora roku po święceniach pracował jako wikariusz Parafii w Nyírbátor, niedaleko granicy rumuńskiej. W latach 1995-2000 przebywał w Miszkolcu, w roku 1996 został wybrany na asystenta i ekonoma odnowionej Prowincji św. Elżbiety Węgierskiej. Po upływie czteroletniej kadencji ponownie został członkiem Rady prowincjalnej, tym razem obejmując urząd sekretarza. W tym czasie przez rok przebywał w niedawno odzyskanym przez Zakon klasztorze w Eger, a następnie w Arad, gdzie pełnił urząd gwardiana i proboszcza.

W 2005 r. o. Bogdan powrócił do Polski, dołączając do wspólnoty klasztornej w Radomsku, gdzie została mu powierzona funkcja magistra junioratu. Po roku ponownie wyjechał na Węgry, gdzie do 2011 r. pełnił urząd proboszcza w Miszkolcu. Pod koniec 2011 r., ze względów zdrowotnych, został skierowany do klasztoru św. Antoniego w Krakowie. Od lipca 2012 r. o. Bogdan przebywał przez rok w klasztorze Dwunastu Apostołów w Rzymie a w 2013 r. został skierowany do klasztoru w Brehovie na Słowacji, gdzie został wybrany na przełożonego miejscowej wspólnoty. Urząd ten sprawował do 2015 r. W tym samym okresie, w latach 2010-2013, o. Bogdan odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie, a w 2014 r. zwieńczył je uzyskaniem tytułu doktora historii Kościoła. W 2013 r. otrzymał też odznaczenie „zasłużony dla miasta Miszkolc”.

Od stycznia do czerwca 2016 r. o. Bogdan pełnił urząd wikariusza Parafii w Ózd na Węgrzech, a następnie został skierowany do Sacro Convento w Asyżu, gdzie przez rok zajmował się oprowadzaniem grup pielgrzymkowych. Kolejny rok spędził w klasztorze w Rychwałdzie.

W 2018 r. o. Bogdan powrócił do pracy w klasztorach węgierskich, które w tym czasie znajdowały się już w obrębie Delegatury Prowincji gdańskiej. Początkowo, przez kilka miesięcy posługiwał w Miszkolcu, a następnie w Arad. 1 lipca 2020 r. kapituła Prowincji gdańskiej powierzyła o. Bogdanowi urzędy gwardiana i proboszcza w Segedynie. W czerwcu podjął zakończone pomyślnie starania o 4-letnią afiliację do Prowincji gdańskiej.

4 marca 2021 r. o. Bogdan otrzymał obywatelstwo węgierskie.

21 marca 2021 r. u o. Bogdana Adamczyka stwierdzono zakażenie koronawirusem. Z powodu ciężkiego przebiegu choroby 26 marca został przewieziony do szpitala a 1 kwietnia, w związku z wciąż pogarszającym się stanem zdrowia, został podłączony do respiratora. W takim stanie znajdował się aż do swojej śmierci, która nastąpiła 9 kwietnia 2021 r. ok. godz. 16.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!


Źródło: https://www.franciszkanie.pl