Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 WYWIAD z bratem Piotrem Krempowiczem
Kremenczuk - Ukraina"Praca duszpasterska na Ukrainie
nosi wielkie znamiona i jest w rzeczywistości
pracą misyjną"


Brat Piotr Krempowicz - w 1997 roku rozpoczął postulat w Głogówku, następnie odbył nowicjat w Kalwarii Pacławskiej, śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2003 roku w Krakowie. Do 2005 roku przebywał w Krakowie, następnie w Sanoku (2005-2006), później w Radomsku (2006-2011). Od 2011 do 2016 roku pracował w Bołszowcach (Ukraina), a od 2016 roku przebywa w Kremenczuku.Bracie Piotrze, co sprowadza Brata do Radomska o tak nietypowej porze ? Koniec listopada nie jest przecież porą urlopową?

Mój przyjazd jest związany z Tygodniem Misyjnym przypadającym w obecnym roku od 21 do 27 października. Podczas tego tygodnia były zbierane przybory szkolne dla dzieci we wschodniej Ukrainie. Pomysłodawczynią tej akcji jest jedna z nauczycielek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9. Po wstępnych ustaleniach uzgodniliśmy listę potrzebnych artykułów oraz sposób dostarczenia ich na Ukrainę.


Co konkretnie było zbierane?

Przede wszystkim były to przybory szkolne, zeszyty, bloki rysunkowe, słodycze oraz maskotki z przeznaczeniem dla przedszkoli oraz parafii w Kremenczuku i okolicach, Boryspolu oraz Pioniersku. Pioniersk leży blisko linii frontu, gdzie Chrześcijańska Służba Ratunkowa i wolontariusze świeccy opiekują się przedszkolem, organizując kolonie i inne formy pomocy dla dzieci z tych niebezpiecznych terenów. Ponadto do Kremenczuka zostały wysłane również materiały opatrunkowe.


A dla kogo przeznaczone będą te środki opatrunkowe?

Nasza parafia w Kremenczuku opiekuje się bezdomnymi i często zachodzi potrzeba udzielania im pierwszej pomocy medycznej - opatrywanie ran, odmrożeń i innych.


Kto włączył się w tę zbiórkę?

Zbiórka była przeprowadzona w radomszczańskich szkołach: PSP Nr 9, PSP Nr 4, PSP Nr 6, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, I Liceum Ogólnokształcące a także w parafii św. Marii Magdaleny i św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Jaki był rezultat tej akcji? Można go przedstawić w sposób ilościowy?

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkół, nauczycieli i katechetów oraz księży proboszczów wymienionych wyżej parafii udało się zebrać w tak krótkim czasie 220 kg darów - z czego bardzo się cieszymy. Przyjechałem więc do Radomska jako koordynator tej akcji, aby podziękować za przeprowadzenie zbiórki. Wręczyłem pisemne podziękowania zaangażowanym w akcję nauczycielom i księżom. Podziękowania podpisał proboszcz parafii w Kremenczuku - o. Mikołaj. Korzystając z okazji jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom i przeprowadzającym zbiórkę dla dzieci na Ukrainie.


Jak długo pracuje Brat w Ukrainie? Co zmotywowało Brata do pracy misyjnej za granicą?

Na Ukrainie pracuję od siedmiu lat - Bołszowce 2011 - 2016, od września 2016 w Kremenczuku (miasto ponad 200 tys. mieszkańców, 5 godzin jazdy pociągiem z Kijowa).
To trudne pytanie, była taka propozycja ze strony o. prowincjała Jarosława Zachariasza przekazana mi przez o. Pawła Dybkę o możliwości wyjazdu na Ukrainę. Następnego dnia podjąłem decyzję o wyjeździe na Ukrainę, zadzwoniłem do Krakowa i poinformowałem o mojej decyzji. Napisałem prośbę o skierowanie mnie na placówkę na Ukrainie, następnie otrzymałem obediencję, rodzaj skierowania, do klasztoru w Bołszowcach.


Historia klasztoru w Kremenczuku - jakie ważne wydarzenia historyczne mógłby tu Brat przytoczyć?

Patronem klasztoru jest św. Maksymilian Maria Kolbe a parafii św. Józef Robotnik. Obchodzimy - 1 maja, odpust parafialny i 15 sierpnia, we wspólnocie.
15 sierpnia 2004 roku ordynariusz diecezji charkowsko - zaporoskiej o. bp Stanisław Padewski przekazał Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych parafię w Kremenczuku, gdzie już 19 września 2005 roku rozpoczęła się budowa kościoła i kaplicy. W marcu 2008 roku franciszkanie zamieszkali już na terenie klasztoru. Klasztor, którego patronem został św. Maksymilian Maria Kolbe, erygowano 1 maja 2009 roku w delegaturze ukraińskiej należącej do prowincji krakowskiej.Proszę opowiedzieć o współpracy klasztoru w Kremenczuku z prowincją krakowską.

Klasztory franciszkańskie na Ukrainie stanowią Delegaturę Ukraińską Prowincji Krakowskiej Franciszkanów. Współpraca układa się dobrze. Występują trudności z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność tak duszpasterską jak i gospodarską oraz pomocową dla biednych i bezdomnych na Ukrainie. Część środków pochodzi od prowincji krakowskiej kierowana na Ukrainę poprzez Delegata tej prowincji, część z darowizn z Ukrainy, część od wiernych z Polski.


Ile klasztorów franciszkańskich znajduje się na Ukrainie, czy są to klasztory nowe, czy też starsze, przejęte? Czy pracują w tym kraju franciszkanie innych narodowości?

Obecnie na Ukrainie jest 5 klasztorów Franciszkańskich: we Lwowie, Bołszowcach, Maćkowicach, Boryspolu i Kremenczuku. Najstarszym jest klasztor św. Antoniego we Lwowie, następnie klasztor Matki Bożej Różańcowej w Maćkowcach oraz pokarmelitański klasztor w Bołszowcach. Jeśli chodzi o narodowość zakonników - to są to tylko Polacy i Ukraińcy. Zdecydowaną większość stanowią Polacy.


Czy posługa franciszkanów w Kremenczuku opiera się tylko na duszpasterstwie, czy też prowadzicie jakieś działania charytatywne? W jakim zakresie prowadzone są działania duszpasterskie, czego i kogo dotyczą, jaki posiadają zasięg?

Wszystkie placówki posiadają status parafii i z tego wynika charakter działań duszpasterskich. W Kremenczuku są dwie kaplice dojazdowe - w miejscowościach Hłobyno i Horoszni Pławni, dawny Komsomolsk. Na Ukrainie przeprowadzany jest obecnie proces dekomunizacyjny - dotyczy on m.in. zmiany nazw miejscowości i ulic. W naszym klasztorze w Kremenczuku jest jedna róża różańcowa oraz kilku ministrantów. Gwardian klasztoru i siostra Maria ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego zajmują się działaniami charytatywnymi w odniesieniu do osób bezdomnych. Organizujemy dla nich posiłki dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) - jest to głównie zupa. W klasztorze jest możliwość wykonania podstawowych czynności higienicznych (np. mycie, strzyżenie), z czego często bezdomni korzystają. Nie mamy możliwości organizowania dla nich noclegów.
Na cotygodniowych spotkaniach staram się przybliżyć zainteresowanym osobom znajomość języka polskiego. Spełniamy także posługę duszpasterską w szpitalu gruźliczym w Kremenczuku-Sosnówce. Oprócz wymienionych działań duszpasterskich są i te zwykłe - kazania, homilie i katechezy dla starszych jak i dla dzieci, spowiedź, adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, wypominki za zmarłych. Jeśli chodzi o chrzty - to jest ich mało, zdarzają się także chrzty osób dorosłych. Pogrzeby również nie są w takiej oprawie liturgicznej, jak w Polsce - często nie ma Mszy św. pogrzebowej, a kapłan udaje się jedynie na cmentarz by poświęcić miejsce pochówku. W dzień zaduszny odprawiane są Msze św. na cmentarzach.


Jak kształtują się relacje z innymi kościołami chrześcijańskimi w Kremenczuku i na Ukrainie?

W Kremenczuku często dochodzi do kontaktów i współpracy z duchownymi protestanckimi i grekokatolickimi - najczęściej są to głoszenie rekolekcji wielkopostnych, wspólne zbiorki żywności dla osób bezdomnych i zapewnianie im podstawowej opieki medycznej. Jeśli chodzi o prawosławie, to sytuacja jest tu bardziej złożona. Powodem jest tu podział prawosławia na Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Taka obecnie sytuacja nie wpływa korzystnie na relacje ukraińskiego prawosławia z katolikami.


Czy na Ukrainie jest problem sekt, czy spotkał się Brat z tym zjawiskiem?

Problem sekt na Ukrainie występuje, szczególnie aktywni w tym rejonie są Świadkowie Jehowy. Osobiście nie spotkałem się z aktywnie działającą sektą - ani w Bołszowcach, ani obecnie w Kremenczuku.


Jak liczne są wspólnoty wiernych w Waszych franciszkańskich parafiach?

Udział osób na sprawowanych liturgiach i nabożeństwach nie jest tu zbyt duży - od kilku do kilkunastu. W Bołszowcach (Ukraina Zachodnia) udział ten jest trochę większy - w zasadzie wszędzie należy prowadzić działania zachęcające do udziału w poszczególnych formach działań duszpasterskich.


Jakie są główne trudności w prowadzeniu pracy duszpasterskiej na Ukrainie? Czy są organizowane akcje duszpasterskie o zasięgu diecezjalnym i krajowym?

Praca duszpasterska na Ukrainie nosi wielkie znamiona i jest w rzeczywistości pracą misyjną. O działaniach duszpasterskich na terenie parafii już mówiłem. Jeśli chodzi o te, które wykraczają poza ten teren - to nie jest ich dużo. Od 2002 roku w Bołszowcach odbywa się Franciszkańskie Spotkanie Młodych organizowane przez braci franciszkanów pracujących na Ukrainie. Do Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej pielgrzymują pieszo wierni ze Lwowa, Tarnopola i innych miejscowości, aby uczestniczyć w uroczystościach odpustowych (16 lipca). Wielkim wydarzeniem rekolekcyjno-ewangelizacyjnym jest odbywające się zaraz po odpuście FSM, które organizowane jest przez franciszkanów przy współudziale sióstr zakonnych oraz młodzieży z Ukrainy, jak również przez wolontariuszy z Polski.


Wspomniał Brat o Bołszowcach. Proszę przybliżyć historię tego klasztoru i opowiedzieć o tamtejszych działaniach duszpastersko-społecznych.

Przy Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach jest możliwość przeprowadzenia dni skupienia, rekolekcji, modlitewnych czuwań, lub odpoczynku, w miejscu wybranym przez Boga, pod opieką Matki Bożej. Oprócz noclegu i wyżywienia dla przybywających pielgrzymów, turystów służymy spowiedzią, duchową rozmową i indywidualną Mszą Świętą dla grupy. Jest możliwość zwiedzenia i zapoznania się z historią miejsca w języku polskim, ukraińskim i hiszpańskim. W centrum Pokoju i Pojednania jest sala konferencyjna, która mieści 80 osób. W pokojach jedno, dwu, trzech, czterech i sześciu osobowych mieści się toaleta z prysznicem, połączenie internetowe przez WIFI. Możemy zakwaterować 80 osób. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Sanktuarium i centrum Pokoju i Pojednania. Drzwi naszego domu są zawsze otwarte dla ludzi dobrej woli. Prosimy o zgłaszanie waszego przyjazdu możliwie jak najszybciej, bo z każdym dniem coraz mniej wolnych miejsc i czasu...


Jakie zwyczaje żywieniowe występują na Ukrainie? Czy zna Brat i smakował typowych dla tego kraju potraw kulinarnych i czy umiałby je samodzielnie przygotować?

Ze znanych mi typowych potraw ukraińskich wymieniłbym kutię, którą spożywa się na początku wieczerzy wigilijnej - w zasadzie zastępuje występujący w Polsce opłatek, następnie barszcz ukraiński (inny niż "barszcz ukraiński" podawany w Polsce - w skład wchodzą ziemniaki, fasola, kapusta i szereg przypraw).


Rozmawiała: D. Danielska
Radomsko, listopad 2018 r.