MODLITWY ZA ZMARŁYCH
w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
OO. Franciszkanów w Radomsku


WYPOMINKI:
•  jednorazowe - 1-2 listopada o godz. 17.30,
•  oktawalne - 3-10 listopada o godz. 17.30,
•  miesięczne - 11-30 listopada o godz. 17.30,
•  roczne - od grudnia do października w każdą niedzielę
   o godz. 10.40

MSZE ŚW.:
•  3-10 listopada - godz. 7.00 - za zmarłych polecanych
   w wypominkach oktawalnych i miesięcznych,
•  piątki listopada - godz. 18.00 (z wyjątkiem pierwszego
   piątku) - za zmarłych polecanych w wypominkach
   rocznych.