strona główna

WYBORY RADY FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ¦WIECKICH

W dniu 9 listopada 2008 odbyła się Kapituła, na któr± przybył przełożony Rady Regionu Częstochowskiego FZ¦ Ryszard Jałmużniak oraz sekretarz Grażyna Lewicka. Dotychczasowa Rada w składzie: przełożona - Alfreda Bloda, zastępca - Urszula Przybyła, mistrz formacji i sekretarz - Krystyna Borowiec oraz skarbnik - Krystyna Otolińska złożyła sprawozdanie ze swojej działalno¶ci. W wyniku przeprowadzonego głosowania została wybrana nowa Rada w składzie: przełożona - Alfreda Bloda, zastępca - Kazimierz Węgrzyński, sekretarz - Krystyna Borowiec, skarbnik - Krystyna Otolińska oraz mistrz formacji - Urszula Przybyła.

(1/23): (2/23): (3/23): (4/23):
(5/23): (6/23): (7/23): (8/23):
(9/23): (10/23): (11/23): (12/23):
(13/23): (14/23): (15/23): (16/23):
(17/23): (18/23): (19/23): (20/23):
(21/23): (22/23): (23/23):
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG