Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Ministranci
Domowy Kościół
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Wschód-Zachód-Zbliżenia
Radomsko 30.06. - 01.07.2012

UCZESTNICY:


Chór Akademii Morskiej w SzczeinieChór Akademii Morskiej w Szczecinie powstał w lutym 2003 roku. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Sylwia Fabiańczyk-Makuch. Na początku działalności zespół występował w składzie żeńskim. Od 2005 r. funkcjonuje w czterogłosowym składzie mieszanym. Członkami chóru są głównie studenci i absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, a także studenci i absolwenci innych szczecińskich uczelni.
Nawiązując do specyfiki uczelni oraz tradycji miasta i regionu, w repertuarze zespołu znajdują się utwory chóralne o tematyce marynistycznej, jak również muzyka sakralna, oratoryjno-kantatowa, ludowa i rozrywkowa. Ponadto chór specjalizuje się w niekonwencjonalnym wykonywaniu szant a cappella, opracowanych na skład mieszany, w większości zaaranżowanych przez dyrygenta zespołu.
Zespół koncertuje w kraju i za granicą. Występował m.in. na terenie Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii. Chór uświetnia ważne szczecińskie wydarzenia i uroczystości (Dni Morza, międzynarodowe konferencje morskie), uczestniczy w akcjach charytatywnych.


CHÓR "GOD’SPELL" z WARSZAWY
W 2002 roku, złotą, polską, nieprzewidywalną jesienią, Boża Opatrzność sprawiła, że kilkoro mieszkańców stolicy zdecydowało się spędzić trzy dni poza domem, na warszawskich warsztatach gospel. Nikt z nich oczywiście nie podejrzewał, że była to decyzja, której konsekwencje długo będą odczuwać. Nie spodziewali się tego nawet wtedy, kiedy postanowili stworzyć zespół, w którym mogliby rozwijać swoje umiejętności zdobyte na warsztatach i robić to, co umożliwiała im muzyka gospel – śpiewać o Chrystusie i modlić się, angażując całą energię, ekspresję i talent, którymi Bóg ich obdarzył.
Zespół otrzymał prostą, lecz wymowną nazwę GOD’SPELL, przetrwał pod nią założycielski zapał oraz drobne kryzysy i, w często zmieniającym się składzie, do dziś prowadzi radosną działalność muzyczną.
Spotykamy się regularnie na próbach oraz występujemy w kościołach, na imprezach charytatywnych czy plenerowych koncertach warszawskich. Jeździmy również na warsztaty muzyki gospel w całej Polsce, gdzie uczymy się nowych utworów, poznajemy innych fascynatów tej muzyki i napełniamy się pozytywną energią na kolejne miesiące.
Obecnie chórem dyryguje jeden z nas, nasz nieoceniony bas – Sławek Stępień. Skład zespołu to zazwyczaj około piętnastu osób różnej płci, stanu i zawodu. Śpiewamy gospel a’capella, choć towarzyszy nam czasem także gitara czy djembe. Wspólnie cieszymy się muzyką, lubimy się prywatnie i przekazujemy naszą radość ze śpiewania i Dobrą Nowinę tym, którzy mają uszy do słuchania.


Ukraiński Chór Męski "ŻURAWLI" pod dyrekcją Jarosława Wujcika


Ukraiński Chór Męski „Źurawli", reprezentacyjny zespół Związku Ukraińców w Polsce swoje pierwsze próby rozpoczął w lutym 1972 roku. W jego skład weszli ludzie różnych profesji oraz studenci zafascynowani śpiewem i ukraińską pieśnią.
Założycielem, pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym był Jarosław Polański. W 1983 roku na czele chóru stanął Roman Rewakowicz, później dyrygowali nim kolejno Roman Radziwonowicz i Jarosław Lewków. Od 2003 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku - Jarosław Wujcik.
Repertuar zespołu tworzy szeroka paleta utworów ukraińskiej muzyki cerkiewnej i świeckiej różnych epok. W swoim dorobku chór ma liczne nagrody. W tym na festiwalach muzyki chóralnej: Międzyzdroje 1971, Legnica 1993, 2000, Preveza 1997 (Grecja), oraz na festiwalach muzyki cerkiewnej w Hajnówce 1984, 2008 i w Białymstoku 2011. W historii zespołu są liczne tournee po Ukrainie, Słowacji, Jugosławii, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, a przede wszystkim kilkaset koncertów w Polsce. W swoim czterdziestoletnim dorobku posiada także szereg nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płyt długogrających, kaset i C D. Z udziałem chóru zrealizowano film dokumentalny.
Wymienione osiągnięcia wydają się być znaczącymi, zważywszy na to, że chórzyści to śpiewacy-amatorzy, którzy mieszkając w kilkudziesięciu miejscowościach, rozsianych po całej Polsce, na próby, nazywane „kluczami", „zlatują się" do Gdańska i Przemyśla jedynie raz w miesiącu.Chór "MRIJA" z Lwowa pod dyrekcją Rusłana Laszenko

Ludowa Kapela Chóralna "Mrija" jest zespołem Lwowskiej Akademii Handlowej, która to uczelnia jest najstarszym Uniwersytetem Ekonomicznym na Ukrainie. Jest chórem, który aktywnie propaguje ukraińską pieśń na świecie.
Dyrygentem chóru jest profesor Lwowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Kultury i Sztuki - Rusłan Laszenko.
Od początku założenia kapela pragnęła subtelnego śpiewu, szukała różnych form i metod pracy w celu osiągnięcia najlepszej interpretacji arcydzieł muzyki chóralnej. W repertuarze "Mrii" – znajdują się utwory muzyki sakralnej, opracowania pieśni ludowych, ukraińska i zagraniczna klasyka chóralna. Śpiew kapeli chóralnej "Mrija" wyróżnia się emocjonalnością i kontrastem brzmienia - z czystego zamierającego pianissimo do potężnego wybuchu forte, co jest charakterystyczne dla dobrze znanych ukraińskich zespołów chóralnych. "Mrija" kontynuuje wspaniałą tradycję galicyjskich chórów oświeceniowych, które zostały założone w końcu XIX wieku przez towarzystwa chóralne "Bojan".
Chór ma bardzo bogaty dorobek koncertowy, osiągał znaczące sukcesy na wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych.
Występował między innymi w wielu miastach Polski, w Czechach, Chorwacji, Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Anglii i wszędzie spotyka się z ogromnym zachwytem słuchających.
W swojej działalności koncertowej "Mrija" kieruje się słowami o.Pavla Kohuta (Francja) z Makvillyera, który uważał, że modlitwa to nie tylko duchowa pieśń, ale także pieśń ludowa. Piosenka dotyka duszy, przynosi radość ludziom. I wszystko, co człowiek tworzy dla radości - to od Boga. Trzeba cieszyć się każdą chwilą życia i nieść radość innym, bo radość się udziela a modlitwa staje się duchowym pomostem, który łączy ludzi i narody.
Liczne trasy koncertowe po Ukrainie, a także w wielu innych krajach potwierdziły wysoką rangę "Mrii" w dziedzinie sztuki chóralnej, stabilną międzynarodową reputację zespołu amatorskiego, którego już nie można odróżnić od zawodowego.


Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki z Radomska, dyrygent Maciej Salski
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego. Początki istnienia zespołu odnaleźć można we wspomnieniach już z 1912 roku, lecz oficjalnie uznaną datą jest data zarejestrowania jako Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w 1923 r.
Umiłowanie śpiewu i ogromna więź między ludźmi tworzącymi ten ok. 40-osobowy zespół powoduje, że chór ciągle się rozwija i wykazuje bardzo dużą aktywność w działalności na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście.
Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu imprez artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Dotychczas występowaliśmy w Wilnie, Lwowie, Wiedniu, Berlinie, Pradze i na Sycylii, uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "BOFEST OF ARTS" w Bohuminie w Czechach, a na przełomie listopada i grudnia 2007r. wzięliśmy udział w 17 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, gdzie zdobyliśmy „Brązowy dyplom”.
Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami prestiżowej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód-Zbliżenia", który odbywa się w corocznie w naszym mieście (dotychczas odbyło się już pięć edycji). Ponadto cyklicznie organizujemy różnego rodzaju koncerty okolicznościowe. Zrealizowaliśmy również autorski projekt pod nazwą „Opera na prowincji”, który został nagrodzony przez Fundację im. Stefana Batorego. Posiadamy szerokie kontakty z zespołami chóralnymi z kraju i z zagranicy, co owocuje wieloma wspólnymi projektami.
W 2005 roku otrzymaliśmy nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
W roku 2008, w 85 rocznicę działalności otrzymaliśmy szczególne wyróżnienie - Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.
Dyrygentem chóru jest Maciej Salski - absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Warszawie na kierunku dyrygentura chóralna.

źródło: www.towarzystwo-spiewacze.pl