Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 

VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny Wschód-Zachód-Zbliżenia
Radomsko 2010

UCZESTNICY:


Chór „DON CAMILLO” z Monachium, dyrygent Florian Helgath
Historia chóru Don Camillo z Monachium rozpoczęła się w 1994 r. Początkowo zespół składał się z około 30 młodych ludzi, którzy muzykę traktowali jako swoje hobby, śpiewali wraz ze swoimi przyjaciółmi utwory w niezwykłych bardzo ciekawych opracowaniach, te wspólne spotkania na próbach, podczas których uczyli się czytać nuty, rytmu, dynamiki, sprawiały im ogromną przyjemność. Kiedy poszukiwano odpowiedniej oprawy muzycznej mszy dla młodzieży w parafii Maria Königin w Baldham poproszono Philippa Bernharda, który w tej miejscowości prowadził zespół „Die Pinguin Singers” o przyjęcie tego zadania. Philipp przyjął te propozycję i założył zespół z kręgu swoich przyjaciół, jak również chórów w których swego czasu śpiewał.
Pierwsze wystąpienie na mszy odniosło pełny sukces. Nie tylko ludzie wspólnoty tego kościoła byli zachwyceni, ale także sami śpiewacy. Ponieważ grupa odniosła duży sukces i cieszyła się ogromnym uznaniem, stało się jasne, że powinni stworzyć chór, który będzie częściej występować z koncertami. Po roku prób Philipp dał z chórem wiele koncertów, oraz nagrał pierwszą płytę.
Od chwili swego powstania chór Don Camillo już kilka razy zmienił dyrygenta, każda zmiana wprowadza nowe elementy, chór wciąż rozwija się muzycznie. Wciąż czuje się u nich niesłabnący zachwyt i radość z muzyki. Na koncertach wciąż zachwycają wysokim poziomem artystycznym i urozmaiconym programem. Śpiewają a capella, z fortepianem , zepołem muzycznym, rytmy jazzowe, gospel i najlepszy pop.


Galicki Kameralny Chór „YEVSHAN” z Lwowa, dyrygent Igor Dankovsky
Chór Galicki Yevshan powstał w 1990 r.we Lwowie. Jego założycielem był Michailo Bogach. Nazwa chóru wywodzi się z jednej z ukraińskich legend, dotyczącej magicznego zioła - yevshan, którego woń przywraca ludziom pamięć. I właśnie celem tego chóru jest przywracanie duchowej pamięci , poprzez ożywianie dawno zapomnianych tradycji, muzyki ukraińskich kompozytorów oraz wykonywanie sakralnej muzyki chóralnej. Repertuar chóru jest wszechstronny, są w nim ukraińskie pieśni ludowe, muzyka sakralna, a także najlepsza klasyka ukraińska i światowa.
Chór współpracuje z Operą Lwowską, biorąc udział w licznych przedstawieniach. Bardzo często koncertuje poza granicami swego kraju, między innymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji i Rzymie. Śpiewał także w Watykanie, podczas uroczystych obchodów Unii Beresteckiej, uświetniając liturgię w Bazylice św. Piotra z udziałem papieża Jana Pawła II oraz wystąpił z koncertem z tej okazji w Auli Pawła VI.
Jest laureatem licznych konkursów i festiwali, między innymi Międzynarodowego Festiwalu Chrześcijańskiej Pieśni „Mahutny Boża”, odbywającego się w Mohylewie na Białorusi.


Chór Miasta Siedlce, dyrygent Mariusz Orzełowski
Chór Miasta Siedlce jest reprezentacyjnym zespołem artystycznym Siedlec. Powstał 8 grudnia 2000 r. w miejscowym Centrum Kultury i Sztuki. Śpiewają w nim przedstawiciele miasta i regionu: uczniowie siedleckich szkół średnich, studenci polskich uczelni oraz osoby, które związały swoje życie z Siedlcami.
Na uwagę zasługuje fakt, iż liczne grono śpiewaków stanowią uczniowie i absolwenci naszego Zespołu Szkół Muzycznych, dlatego CHMS to połączenie talentu i pasji.
Ambicja prezentowania profesjonalnego poziomu znajduje swe odbicie w repertuarze, który obejmuje przede wszystkim utwory a"capella kompozytorów polskich i obcych różnych epok począwszy od chorału gregoriańskiego, poprzez dzieła mistrzów epoki renesansu, wokalne dzieła baroku, utwory okresu klasycyzmu i romantyzmu, kompozycje współczesne, aż do opracowań muzyki ludowej i rozrywkowej. Twórcą i autorem drogi artystycznej CMS jest Mariusz Orzełowski.
CHMS może poszczycić się spektakularnym sięgnięciem po wielkie formy wokalno-instrumentalne, przy realizacji których współpracował ze znakomitymi polskimi i światowej sławy muzykami, orkiestrami , chórami.
Do sukcesów Chóru Miasta Siedlce należy zaliczyć bardzo udane podróże artystyczne po Niemczech, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Włoszech i Francji. Od 2001 roku CHMS mMożna było usłyszeć i zobaczyć podczas blisko 300 koncertów, których wysłuchało ponad 90 tysięcy publiczności w Polsce i w Europie.
W grudniu 2003 roku CHMS nagrał i wydał pierwszą płytę zatytułowaną "Puer natus est nobis", której wydawcą jest firma fonograficzna DUX. Płytę chór wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 29 grudnia 2004 r. w auli Pawła VI w Watykanie.
CHMS koncertował w wielu znamienitych kościołach i prestiżowych scenach koncertowych, m.in.: w Auli Pawła VI w Watykanie, Kościele Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, Operze Narodowej, Filharmonii Narodowej, Sali Kongresowej w Warszawie, Łazienkach Królewskich w Warszawie, Studio Koncertowym Polskiego Radia I. W. Lutosławskiego, Teatrze Polskim.

Męski Chór „GOROL” z Jablonkova, dyrygent Katarzyna Siwiec
Chór męski „Gorol” powstał w październiku 1947 roku przy miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Jabłonkowie. Pierwszym prezesem został Jerzy Słowiaczek a pierwszym oficjalnym występem, na którym „Gorol” przedstawił się publiczności, był wieczór Mickiewiczowski 10 stycznia 1948 roku w Jabłonkowie.
Od początku swojej działalności chór odnosił wiele sukcesów. Brał udział w festiwalach, przeglądach i konkursach śpiewaczych, imprezach folklorystycznych, w uroczystościach chórów i domów PZKO. Na pozycji dyrygenta dochodziło do częstych zmian, ale rok 1963 był przełomowy, ponieważ na stanowisku dyrygenta stanął długoletni członek zespołu inż. Bogusław Stonawski. Zespołem kierował najdłużej, bo aż do roku 1997. W 2004 roku dochodzi do kolejnej zmiany i pałeczkę dyrygenta przebiera Katarzyna Siwiec, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pod batutą kobiety ”Gorol” śpiewa do dnia dzisiejszego. W ciągu swego 60 letniego istnienia chór ”Gorol” dał setki koncertów. Od 1965 roku zespół występuje corocznie w Wiśle w programie „Tygodnia Kultury Beskidzkiej”. Chór był uczestnikiem Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie w latach 1984, 1994, 2000, 2006 i 2009. W 1994 roku „Gorol” miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Skoczowie. Było to dla chóru wielkie wyróżnienie i honor, ponieważ „Gorol” był jedynym zespołem z zagranicy, który został zaproszony na tę uroczystość. W 1987 roku zespół koncertuje w Warszawie, w 1999 roku w Brzegu, w latach 1998 i 2004 w Toruniu. W listopadzie 2005 roku „Gorole” z Jabłonkowa mieli zaszczyt zaśpiewać ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu podczas uroczystości Święta Niepodległości Polski w Opolu. Chór męski „Gorol” występował nie tylko w Czechach i w Polsce. W czerwcu 1996 roku wyjeżdża koncertować na Białoruś i Litwę a w 2004 roku chór uczestniczy w XIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Argos – Orestiko w Grecji. Chór męski „Gorol” istnieje i działa na Zaolziu ze swoją siedzibą w Jabłonkowie do dnia dzisiejszego. Zespół liczy obecnie 51 członków. Przez wszystkie lata działalności „Gorol” zgromadził w swoim repertuarze wiele różnego rodzaju pieśni. Każdy z dyrygentów podczas swojej pracy z zespołem przynosił nowe nuty, nowe utwory, a w ten sposób tworzył się ogromny i bardzo różnorodny repertuar.


Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki z Radomska, dyrygent Maciej Salski
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego. Początki istnienia zespołu odnaleźć można we wspomnieniach już z 1912 roku, lecz oficjalnie uznaną datą jest data zarejestrowania jako Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w 1923 r.
Umiłowanie śpiewu i ogromna więź między ludźmi tworzącymi ten ok. 40-osobowy zespół powoduje, że chór ciągle się rozwija i wykazuje bardzo dużą aktywność w działalności na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście.
Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu imprez artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Dotychczas występowaliśmy w Wilnie, Lwowie, Wiedniu, Berlinie, Pradze i na Sycylii, uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "BOFEST OF ARTS" w Bohuminie w Czechach, a na przełomie listopada i grudnia 2007r. wzięliśmy udział w 17 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, gdzie zdobyliśmy „Brązowy dyplom”.
Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami prestiżowej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód-Zbliżenia", który odbywa się w corocznie w naszym mieście (dotychczas odbyło się już pięć edycji). Ponadto cyklicznie organizujemy różnego rodzaju koncerty okolicznościowe. Zrealizowaliśmy również autorski projekt pod nazwą „Opera na prowincji”, który został nagrodzony przez Fundację im. Stefana Batorego. Posiadamy szerokie kontakty z zespołami chóralnymi z kraju i z zagranicy, co owocuje wieloma wspólnymi projektami.
W 2005 roku otrzymaliśmy nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
W roku 2008, w 85 rocznicę działalności otrzymaliśmy szczególne wyróżnienie - Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.
Dyrygentem chóru jest Maciej Salski - absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Warszawie na kierunku dyrygentura chóralna.

źródło: www.towarzystwo-spiewacze.pl