Porz±dek Mszy ¶w. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu ¦więtym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon ¦wieckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu ¦więtym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 


IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Wschód-Zachód-Zbliżenia”
Radomsko 2013
odbędzie się w dniach 29.06. – 30.06.2013r.


Towarzystwo ¦piewacze im. St. Moniuszki z Radomska jest inicjatorem i organizatorem międzynarodowego festiwalu chóralnego "Wschód - Zachód - Zbliżenia". W tegorocznej IX edycji festiwalu wezm± udział:

- Chór Kameralny "Vivid Singers" z Łodzi,
- Akademicki Chór Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach,
- Chór BELCANTO z Niemiec,
- Municypalny Kameralny Chór „LEGENDA” Collegium-Vocale z Drohobycza na Ukrainie,
- Chór Towarzystwa ¦piewaczego im. S. Moniuszki z Radomska, dyrygent Maciej Salski.


Festiwal przyj±ł formułę prezentacji bardzo różnorodnej muzyki – od sali koncertowej, gdzie prezentowana jest muzyka narodów, poprzez wnętrze ko¶cioła, gdzie wykonywana jest muzyka sakralna, a także koncert plenerowy, podczas którego posłuchać można ¶piewanej przez chóry muzyki rozrywkowej.

PROGRAM FESTIWALU:

29 czerwca 2013 (sobota)

godz. 18.00 - KONCERT INAUGURACYJNY, w którym wezm± udział wszystkie zaproszone zespoły - sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

Koncerty w dniu 30 czerwca 2013 roku (niedziela):

- po Mszy ¶w. o godz. 9.00 Ko¶ciół p.w. N.M.P. Królowej Polski (ul. Piastowska) w Radomsku - Chór BELCANTO;
- po Mszy ¶w. o godz. 10.00 Kolegiata ¶w. Lamberta (ul. Narutowicza) w Radomsku - Municypalny Kameralny Chór „LEGENDA” Collegium-Vocale
- po Mszy ¶w. o godz. 11.00 Klasztor Franciszkanów (ul. Narutowicza) w Radomsku - Akademicki Chór Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach

Koncert muzyki rozrywkowej:

- godz. 16.00 - Dziedziniec Muzeum Regionalnego w Radomsku
KONCERT CHÓRALNE ZBLIŻENIA
  (z udziałem wszystkich zespołów, które wykonywać będ± utwory folk, jazz, pop …)

o uczestnikach festiwalu