Trójca

Nie da się dotknąć
nawet szóstym zmysłem
Nie da się zrozumieć
swoim umysłem
najbardziej analitycznym
Nie da się poznać

bez kropli rosy Jego Ducha
zanurzonej w głębokiej Tajemnicy
bez Wiary w Słowo,
które stało się Ciałem,
bez Nadziei na mieszkanie
w domu Ojca
bez Ognia Miłości
hojnie rozlewanej
Trójjedynej
w potrójnej chwaleAgnieszka Kozłowska
Kraków, 4.06.2009