strona główna

TRANSITUS - nabożeństwo rodziny franciszkańskiej w wigilię Uroczystości ku czci św. Franciszka

...św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów "Było to przed Świętem Paschy..." (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 "Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana". Swoje życie zakończył mówiąc: "Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz"...

źródło: św. Bonawentura "Życiorys większy"

(1/41): (2/41): (3/41): (4/41):
(5/41): (6/41): (7/41): (8/41):
(9/41): (10/41): (11/41): (12/41):
(13/41): (14/41): (15/41): (16/41):
(17/41): (18/41): (19/41): (20/41):
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG