Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 

3.12.2011


Sympozjum Katechetyczne
w Wyższym Seminarium Duchownym w CzęstochowieRycerstwo Niepokalanej archidiecezji częstochowskiej wzięło udział w Sympozjum Katechetycznym, które odbyło się 3.12.2011 w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

    Rycerze Niepokalanej na Sympozjum Katechetycznym w Częstochowie Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele seminaryjnym, podczas której gwardian Niepokalanowa o. Stanisław Piętka i Prezes Narodowy MI o. Ryszard Żuber wręczyli Ks. Abp. Stanisławowi Nowakowi najwyższe odznaczenie rycerskie za szerzenie kultu Niepokalanej i opiekę nad Rycerstwem. O wielkim zaangażowaniu Księdza Arcybiskupa w szerzenie kultu Matki Bożej mówiła także prezes MI archidiecezji częstochowskiej, Bożena Kasprzyk, wręczając naszemu Arcypasterzowi na podziękowanie bukiet czerwonych róż.
Następnie w auli WSD wysłuchaliśmy konferencji związanych z tematem sympozjum „Święty Maksymilian – patron trudnych wyborów”. Zgromadzonych przywitał ks. Marian Szczerba, dyrektor Wydziału Katechizacji Dzieci i Młodzieży naszej Kurii.
Jako pierwszy zabrał głos o. Stanisław Piętka. W konferencji „Ślad na ziemi - św. Maksymilian Maria Kolbe - modlitwa i czyn” omówił wszystkie miejsca związane ze św. Maksymilianem oraz wielkie dzieła, które Święty zapoczątkował, a które swoje źródło miały w wielkim zawierzeniu Niepokalanej i umiłowaniu Eucharystii.
O. dr Mirosław Adaszkiewicz ( KOBIANUM w Niepokalanowie) przedstawił „Maryjność św. Maksymiliana” ukształtowaną przez dom rodzinny, a później w Zakonie Franciszkanów. Specyfiką maryjnej szkoły św. Maksymiliana jest droga przez Niepokalaną i z Niepokalaną do Chrystusa, bo jak powiedział św. Maksymilian „droga do Boga przez Maryję jest najkrótsza, najbezpieczniejsza i wiedzie w sposób łatwy do świętości”.
Ks. dr Andrzej Przybylski, rektor WSD w Częstochowie, omówił „Trudności wychowawcze na katechezie. Źródła i propozycje ich przezwyciężenia”.
Ostatnim prelegentem był ks. Krzysztof Jeziorowski, asystent diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej, który w referacie „Aktualność Rycerstwa Niepokalanej we współczesnych realiach” przedstawił historię powstania MI, cel, warunki ,istotę i środki MI. Kleryk Kolbe zakładając MI chciał, by zorganizowanemu złu przeciwstawić zorganizowane dobro. W sytuacji współczesnych zagrożeń dla Kościoła, dobrze przez nas zrozumiane i wykorzystywane Rycerstwo, stanie się pomocne w pokonywaniu tych zagrożeń.
Ks. Krzysztof zachęcał katechetów do wprowadzenia Rycerstwa Niepokalanej do szkół. Dla rycerzy Niepokalanej udział w tym sympozjum był dobrym podsumowaniem kończącego się Roku św. Maksymiliana, ustanowionego przez Senat RP.

tekst: Danuta Danielska