Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
ŚWIADECTWA     Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Grupa WKC i sympatycy z Radomska zapragnęli uczcić Krew Chrystusa, czczoną szczególnie w miesiącu lipcu. Zorganizowali wystawę obrazów o siedmiu przelaniach Krwi naszego Pana. Dzielili się doświadczeniami Słowa Życia lub obecnością działania Boga przez Krew Jego Syna, sprzedawali książki, modlitewniki z wydawnictwa „Pomoc”.
Dzielimy się z Wami perełką „Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?” Dziękujemy Misjonarzom Krwi Chrystusa za powołanie do życia i głoszenie charyzmatu Przenajdroższej Krwi. Głoszenie dla nas WKC i każdemu, którzy są otwarci, aby przyjąć tę tajemnicą.
Spotkania odbyły się w Klasztorze Franciszkanów przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej gdzie Wspólnota istnieje i w Kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku.
Dziękujemy o. Zdzisławowi gwardianowi i, opiekunowi Wspólnoty, ks. Jackowi proboszczowi parafii oraz wszystkim którzy wspomagali tą inicjatywę, aby oddać cześć i chwałę Najdroższej Krwi.

WKC Radomsko


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Krew Chrystusa dla mnie? Bez sakramentu Chrztu św. byłabym nasieniem zepsutym. Bez sakramentu Eucharystii i pokuty byłabym naczyniem pełnym błota. Bez zmartwychwstania Pana, jego obecności w moim życiu i śmierci byłabym pastwą dla robaków, a nie chwałą dla Boga Ojca. To wszystko dzięki Krwi Baranka.

Teresa


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Krwią Jego Ran jestem usprawiedliwiona. Jego krew dała mi życie.

Bożena


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne” – Krew Chrystusa jest moją siłą, umocnieniem, trwaniem na drodze życia. To Chrystus przelewając Swoją Krew dał mi nowe życie i daje je Każdego dnia.

Ks. Jacek


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Ciało i Krew Chrystusa to miłość i miłosierdzie, pokarm dla duszy, największa ofiara jaką złożył za nas Jezus Chrystus, to umocnienie w trudach każdego dnia, nadzieja na życie wieczne w Chrystusie.

BarbaraKim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Dla mnie Krew Chrystusa jest w pełni życiem duchowym. Jednym słowem stanowi wszystko. Daje ona mnie siłę i moc w życiu pełnym różnych cierpień. Łatwiej jest przezwyciężać wszelkie zło i rozczarowania. Nade wszystko nadaje sens życia i oczyszcza ze złogów egoizmu oraz pychy. Przezwycięża wszystko to, co nie jest Bogiem. Krew Chrystusa to miłość Boga i bliźniego; wpaja ducha empatii i poświęcenia. Jest moim zżyciem wiecznym, bo już tu na ziemi ono się zaczęło.

Tomek Drozdowicz


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Ciało i Krew Chrystusa jest dla mnie pokarmem.

Teresa


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Krew Chrystusa jest dla mnie łącznością mojego życia, cierpienia z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Chcę cierpieć dla niego, z nim, w nim – bez warunków.

Lidia


Kim dla mnie jest Krew Chrystusa?

Krew Chrystusa nie jest tylko symbolem cierpienia, męki i śmierci, ale jest też symbolem zmartwychwstania do nowego życia. Jest dla nas najmocniejszym wyrazem miłości Bożej „przelanej na krzyżu” oraz źródłem motywacji i siły do działania. Krew Chrystusa prowadzi nas w życiu osobistym od śmierci do zmartwychwstania, od przegranej do zwycięstwa; jest źródłem nadziei i sił dla każdego człowieka.
Krew Jezusa jest: siłą, nadzieją, miłością, wytrwałością, lekiem oczyszczającym nasze dusze. Krew Baranka to moje życie, poczucie bezpieczeństwa oraz tego, że Bóg mnie kocha i nie opuści mnie, mimo, że upadam. Jest niesamowitą ochroną i pomocą w słabości i różnych walkach duchowych. Dlatego każdy dzień rozpoczynam modlitwą zanurzenia właśnie we Krwi Baranka, która mnie oczyszcza i praktycznie pomaga.
Nie możemy żyć tak, jak gdyby Pan Jezus przelał swoją Krew za darmo!!
Krew Pana Jezusa jest ochroną przed złem, źródłem miłości i nadzieją na przebaczenie.
Krwi Chrystusa Bądź Uwielbiona!!

Krew Chrystusa jest moją ochroną, moim napojem, moją siłą do życia. Jest największą wartością, bo dzięki Jego Krwi zostałam odkupiona.

Siostra w wierze