powrót
ŚWIADECTWA
z rekolekcji dla małżeństw 13-15.02.2009Świadectwo 1

      Podczas rekolekcji miałam możliwość rozważać w grupie małżeństw fragment z Ewangelii św. Mateusza (Mt 7, 24-27). Dzięki temu po raz kolejny zadałam sobie pytania: Czy dom mój zbudowałam na skale?
Czy jestem solą ziemi i światłem świata? Chrystus poprzez słowa, które były mi już wcześniej znane, wskazał mi nowy kierunek w duchowej pracy nad sobą.
      Mam budować mój dom na skale - na skale, którą jest Chrystus - mam budować i nigdy nie przestawać. Uświadomiłam sobie, że dobre małżeństwo trzeba budować cały czas. Nie da się nigdy tej pracy zakończyć. Dobre małżeństwo drąży w skale codzienną, wspólną modlitwą, codziennym zawierzeniem Chrystusowi.
      Drugi fragment Ewangelii (Mt 5, 13-16) pomógł mi zrozumieć, że świat, dla którego mam być światłem i ziemia, dla której mam być solą - to w pierwszej kolejności jest to mój mąż i moje dzieci. Jako ta, która zostałam powołana do bycia żoną i matką, muszę zatroszczyć się, by wiara mojej rodziny była wiarą ze smakiem.
Ja mam być solą, która tego smaku będzie ciągle dodawać. Sól poza tym, że dodaje smaku, chroni także przed zepsuciem.
Zadałam sobie pytanie, na ile ja chronię moją rodzinę przed zepsuciem? Czy jestem dla rodziny tą solą, która konserwuje? Czy umiem przygotować moje dzieci do życia tak, by w zetknięciu z niebezpieczeństwami świata umiały świadomie i odważnie bronić swojej wiary? Czy w obliczu pokus ulegam im?
      Wiele jest jeszcze pracy przede mną. Pracy nad swoją wiarą i wiarą swojej rodziny, ale pragnę podjąć ten trud na chwałę Chrystusowi.
Dzięki uczestnictwie we wspaniałych rekolekcjach wiem, w jakim kierunku mam podążać.

kc
Świadectwo 2

- Jakie świadectwo wiary daję mojej rodzinie, moim sąsiadom?
- Jak być dobrym świadkiem Chrystusa dla otoczenia?
- Jak odpierać ataki skierowane przeciw Bogu, Chrystusowi, Ewangelii?
- Jak rozmawiać z niewierzącymi?

      Na te i inne pytania znalazłam właściwe odpowiedzi w konferencjach i homiliach głoszonych przez o. Piotra Paradowskiego podczas rekolekcji dla małżeństw.
Dziękuję Bogu za tego kapłana, który w sposób rzeczowy i konkretny dał mi wskazówki, bym coraz lepiej mogła świadczyć innym o Chrystusie w czynach i słowach.
      Wysłuchane konferencje, wspólna modlitwa, Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu sprawiły, że poczuliśmy wszyscy niezwykłą więź łączącą nas w imię Chrystusa.
      Jestem wdzięczna za to, że mogłam wraz z mężem być częścią tej niezwykłej rekolekcyjnej wspólnoty.

uczestniczka rekolekcji