Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 ŚWIADECTWA


Zakończył się okres wakacyjnych rekolekcji oazowych 2008 roku. Co zmieniły w naszym życiu przeżyte rekolekcje? Duchowe owoce tych dni z pewnością pozostaną tajemnicą pomiędzy Bogiem i tym, kto otworzył swoje serce na działanie Jego łaski. Pragnąc jednak podzielić się naszą radością, postanowiliśmy przytoczyć świadectwa uczestników rekolekcji. Niech przez to płynące z serca słowo, Dobry Bóg umocni w nas dzieło, którego sam jeden dokonał.
Świadectwa uczestników rekolekcji oazowych:
„Ponownie”Rozpoznany ponownie
przy wspólnym łamaniu chleba
w drodze do Emaus,
w wędrówce na każdy
nawet najniższy szczyt.

Usłyszany na nowo
w wieczornej ciszy
i w szepcie górskiego strumienia.

Odnaleziony w sile żywej wody
cieple ognia przy wspólnym ognisku,
w jasności nikłego płomienia,
w bezsilności zdumionej tym,
że spotyka silną,
pomocną dłoń bliźniego.

Poznany ponownie
w wieczerniku, z którego uleciał
już zalękniony strach.

Zaproszony na tron mego życia
na nowo,
ponownie
ukazujący wspólnotę
tak dobrze widoczną,
więc niedostrzeganą-
-kolejny widzialny znak
Jego nieskończonej łaski.


Agnieszka Kozłowska
Radomsko, 26.08.2008