Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 


Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym przez pełną entuzjazmu modlitwę, przez śpiew, słuchanie słowa Bożego, katechezę i spotkanie z ludźmi, uczy otwierać serce na tchnienie Ducha Świętego i wypraszać u Niego dla siebie i dla innych dar żywej wiary. „Odnowa obudziła we mnie skostniałą już modlitwę”, „Bóg uzdrowił mnie z wielu lęków” - to tylko niektóre ze świadectw osób modlących się w tej wspólnocie. Spotkania we wtorki (18.00 - Msza św., spotkanie modlitewne w Sali św. Franciszka do 20.30).

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym św. Michała Archanioła

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym to grupa działająca w Klasztorze Franciszkanów od 1997 roku. Założycielem i początkowo przewodnikiem był o. Andrzej Zbroja, który obecnie pracuje na misjach w Boliwii. Przez cały czas istnienia grupy zmieniali się Ojcowie opiekunowie oraz osoby świeckie prowadzące grupę (liderzy). I tak pieczę kapłańską nad grupą sprawowali: o. Andrzej Zbroja, o. Zbigniew Kubit, o. Sławomir Zieliński, o. Roman Komaryczko, o. Zdzisław Sendecki, o. Krzysztof Skibiński, o. Donat Wypchło, o. Radosław Długi, o. Adam Klag. Pomocnikami świeckimi kapłanów byli: Leszek Olejnik, Tadeusz Dyrcz, Artur Dąbrowski. Obecnie liderem grupy jest Agnieszka Ciesielska.
Grupa Odnowy to nie tylko tworzący ją poszczególni kapłani czy liderzy, ale również sztab animatorów, którzy wspomagają jej rozwój swoją pracą i zaangażowaniem. Wspólnotę tworzą osoby pragnące pogłębić swoją wiarę poprzez uwielbienie Pana Boga w modlitwie, które chcą być blisko Jezusa, a także poznać lepiej trzecią Osobę Boską – Ducha Świętego. Swoje życie religijne pogłębiamy przez czytanie i rozważanie Pisma świętego oraz przez katechezy głoszone na spotkaniach formacyjnych.
Nasze spotkania odbywają się we wtorki. Rozpoczynają się Eucharystią o godz. 18.00, po której udajemy się do salki, by wspólnie wielbić Pana Boga, dziękować mu za dary Jego miłości i za to, że działa w naszym życiu. Spotkania formacyjne w salce to również spotkania w grupach, na których czytamy i rozważamy Pismo święte. Obecnie mamy cztery grupy dzielenia, gdzie każdy ma szansę wypowiedzieć się na dany temat.
Grupa odnowy organizuje również czuwania, które odbywają się w trzecią sobotę miesiąca i są okazją do zaprzyjaźnienia się z Panem Bogiem. Raz w roku uczestniczymy również w Ogólnopolskim czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym, które jest świętem wszystkich wspólnot. Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać lepiej Pana Boga, Jego Syna Jezusa oraz Ducha Świętego i trwać na modlitwie.

Zobacz galerie zdjęć:
• spotkanie pożegnalne z o. Gwardianem Krzysztofem Skibińskim 17.06.2008   foto: D. Danielska
• czuwanie modlitewne 11.06.2011   foto: D. Danielska
• spotkanie Odnowy w Duchu Świętym 10.01.2017   foto: o. Z. Tamioła