Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 Alma Mater

(łac. Matka Karmicielka)

Maryja wiodła życie ukryte; toteż Duch Święty i Kościół zwą Ją ALMA MATER, Matką Ukrytą i Tajemniczą. Pokora Jej była tak głęboka, że nic nie miało dla Niej większego powabu, jak wieść życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, a znaną być jedynie Bogu... (cyt. św. Ludwik Maria Grignon de Montfort)

Dnia 10 października 1991 r. J. E. Ks. Abp Stanisław Nowak ustanowił we franciszkańskim kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomsku ośrodek kultu Matki Bożej Bolesnej i dokonał poświęcenia znajdujących się na murze okalającym dziedziniec klasztorny stacji Dróżek Matki Bożej Bolesnej. Od tego momentu w sercach wielu osób, przychodzących do naszej świątyni, pogłębiało się pragnienie wspólnej modlitwy oraz krzewienia kultu Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Odpowiadając na te pragnienia 8 maja 2001 r. o. Marek Rozworski, ówczesny gwardian klasztoru, powołał do istnienia grupę modlitewną ALMA MATER.

Grupa skupia osoby, które rozważają boleści Matki Bożej w modlitwie koronki w czasie nabożeństwa w każdy piątek po wieczornej Mszy św. oraz podczas nabożeństw Dróżek Matki Bożej Bolesnej (od maja do września w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 17.00). Członkowie grupy wraz z Maryją stają pod Krzyżem Chrystusa, by wypraszać potrzebne dary dla siebie, swoich bliskich, dla mieszkańców naszego miasta, a w szczególności, by zawierzać opiece i trosce Matki Bożej wszystkich chorych i cierpiących.

Do grupy modlitewnej ALMA MATER należą osoby, które zostały zapisane w Księdze Czcicieli Matki Bożej Bolesnej, Patronki tutejszego sanktuarium, uczęszczają na wymienione powyżej nabożeństwa oraz w swym życiu uczą się od Maryi, Matki Ukrytej i Tajemniczej, w cichości i z pokorą brać każdego dnia krzyż na ramiona, by naśladować Jej Syna.