Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA
13 czerwca - Św. Antoniego (uroczystość poprzedza Nowenna dziewięciu wtorków)

2 sierpnia - Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego (uroczystość poprzedza Triduum)

15 września - Matki Bożej Bolesnej

4 października - Św. Franciszka (uroczystość poprzedza Triduum)

8 grudnia - Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (uroczystość poprzedza Nowenna)Informacje o odpustach:

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. (KPK, kan. 992)

Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa. (KPK, kan. 994)

Według Enchiridion Indulgentiarum (Dokumentu Stolicy Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 r.) odpusty zupełne zyskać można między innymi za nawiedzenie sanktuarium diecezjalnego, krajowego lub międzynarodowego ustanowionego przez kompetentną władzę i odmówienie tam modlitwy "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", w następujące dni:
a) w dniu uroczystości sanktuarium,
b) w dniu wybranym przez wiernego raz w roku,
c) w dniu dokonywania zbiorowej pielgrzymki.

Ilekroć do zyskania odpustu przepisane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, wówczas należy tam odmówić pobożnie modlitwę "Ojcze nasz" i Wierzę w Boga".
Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są:
a) wykonanie czynu (dzieła) obdarzonego odpustem (np. nawiedzenie kościoła),
b) spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna,
- Komunia eucharystyczna,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Modlitwą w intencjach Ojca Świętego może być "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo",
c) wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Odpust zupełny można codziennie zyskać między innymi za:

- adorację Najświętszego Sakramentu trwającą przynajmniej pół godziny,

- czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny,

- odmówienie jednej części różańca świętego wspólnie z kimś w dowolnym miejscu lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub w kaplicy,

- pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12.01.2002 dotyczy całego terytorium Polski),

- pobożny udział w nabożeństwie liturgicznym w dniu powszechnie przeznaczonym na modlitwę w jakimś dobrym celu religijnym (np.: w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, w tygodniu misyjnym, w dniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w dniu chorych).