Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 


Spotkanie animatorów misyjnych - Wrocław

2 marca 2019

2 marca 2019 Sekretariat Misyjny Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Konwentualnych zorganizował we Wrocławiu kolejne spotkanie animatorów misyjnych. Zaszczytną funkcję gospodarza spotkania pełniła prężnie działająca grupa misyjna z tego miasta. W spotkaniu uczestniczyli animatorzy z klasztorów z Lwówka Śląskiego, Głogówka, Zielonej Góry, Dąbrowy Górniczej, Rychwału i Radomska, którzy przedstawili swoje przedsięwzięcia i akcje na rzecz misji.

Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w remontowanym kościele. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił o. Dariusz z Krakowa. W drugiej części spotkania o. Dariusz i p. Agnieszka z Sekretariatu Misyjnego przekazali nam ważne informacje o planowanych przedsięwzięciach związanych z animacją misyjną i Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym ustanowionym przez Papieża Franciszka na październik 2019 r. Zaprosili nas także na następne spotkanie animatorów misyjnych do Krakowa 14 września 2019 r.

Serdecznie dziękujemy grupie misyjnej z Wrocławia z p. Haliną na czele oraz gwardianowi o. Markowi za organizację spotkania i gościnę! Takie spotkania są bardzo pożyteczne, gdyż inspirują i pobudzają do działania grupy misyjne. Mamy nadzieję, że na następne spotkanie przybędzie jeszcze większe grono animatorów.

Tekst i foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć