SEMINARIUM
ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
"Jak rozmawiać z Bogiem?"
(siedmiotygodniowa szkoła modlitwy)
12.01. - 23.02.2010Tematy poszczególnych tygodni:


Tydzień Pierwszy:  "Modlitwa osobista i miłość Jezusa"
(Pogłębienie doświadczenia miłości Boga)

Tydzień Drugi:  "Usuwanie przeszkód w modlitwie: grzechu, nieuporządkowanych przywiązań, roztargnień"
(Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa)

Tydzień Trzeci:  "Uzdrowienie wewnętrzne"
(Uzdrowienie wewnętrzne; Odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa)

Tydzień Czwarty:  "Prośba o nowe napełnienie Duchem Świętym"
(Lepsze poznanie Jezusa)

Tydzień Piąty:  "Wejście modlitwą w cierpienie i śmierć Jezusa. Kontemplacja i modlitwa skierowana na Jezusa w mym sercu"
(Ostatnia Wieczerza, Męka i Śmierć Jezusa)

Tydzień Szósty:  "Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa. Rozeznanie duchowe i podejmowanie decyzji"
(Jezus powstał z martwych)

Tydzień Siódmy:  "Spojrzenie w przyszłość"
(Ewangelia św. Jana, rozdziały 14 - 21)