Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 


PRACE RENOWACYJNE - 2021
Klasztor Franciszkanów w Radomsku

W roku 2021 dokonano pełnej konserwacji technicznej i estetycznej elewacji południowej i wschodniej klasztoru.
Prace zostały dofinansowanie ze środków budżetu państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.