[Rozmiar: 4334 bajtów]

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Sanktuarium MB Bolesnej Franciszkanów w Radomsku

SOBOTA
4 kwietnia

MSZA ¦W. Z NAUKˇ – 18.00

NIEDZIELA PALMOWA
5 kwietnia

MSZE ¦W. Z NAUKˇ – 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Po wieczornej Mszy ¶w. droga krzyżowa

PONIEDZIAŁEK
6 kwietnia

MSZE ¦W. Z NAUKˇ – 8.00, 18.00, 19.30
SPOWIED¬ – podczas wszystkich Mszy ¶w.

WTOREK
7 kwietnia

MSZE ¦W. Z NAUKˇ – 8.00, 18.00, 19.30
SPOWIED¬ – podczas wszystkich Mszy ¶w.

¦RODA
8 kwietnia

MSZE ¦W. Z NAUKˇ - 8.00, 18.00, 19.30
SPOWIED¬ – 7.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00


********

Nauki rekolekcyjne głosi o. Ryszard Jarmuż z D±browy Górniczej