Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Ministranci
Domowy Kościół
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 


Kwiatki o. Krzysztofa Skibińskiego


"...Pochwalony bądź Panie mój, ze wszystkimi swoimi stworzeniami, szczególnie z panem
bratem słońcem, przez które staje się dzień
i nas przez nie oświecasz.
Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa, i wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.
Pochwalony bądź Panie mój przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim
stworzeniom dajesz utrzymanie..."


W taki sposób modlił się św. Franciszek, taką miał ufność, taką pokorą żył i w takim ubóstwie, tak miłował bliźniego, i tak słuchał Boga, że gdy z Nim rozmawiał, nawet ptaki Go słuchały... Taka moc w Nim była – moc płynąca z Chrystusowego krzyża, który wyrósł wśród pól otaczających Golgotę. A wszystko co najpiękniejsze i najpotężniejsze znalazł ukryte w naturze, mieszkające cichutko w najmniejszym z polnych kwiatków.Ojcze Krzysztofie, kolejny etap Twojej życiowej drogi dobiega końca, zaraz zacznie się kolejny, po nim znów następny. Pokonujesz niestrudzenie kolejne odcinki tego marszu i...

Idziesz, ciągle idziesz, ciężko, pod stopami tyle rozpadlin i pułapek, pot spływa Ci po plecach,
Idziesz, czujesz ogromne zmęczenie, sandały uwierają, myślisz więc, czy nie byłoby lżej bez nich?
Idziesz, często przystajesz, pełno tu kamieni, które ranią stopy,
Idziesz, starasz się tworzyć więzi, zanim skonkretyzujesz formy działań i inicjatyw, co wynika z postawy serca i całej duchowości franciszkańskiej,
Idziesz, słuchasz i mówisz, Twój dialog to dialog życia, obecności, otwartości i akceptacji,
Idziesz, rozglądasz się dookoła, starasz się uchwycić i zatrzymać choćby jeden wątek tej drogi, choćby jeden element rzeczywistości,
Idziesz, w ciszy i spokoju, w mocnym postanowieniu, z miłości,
Idziesz, gotowy ukazać swoją wiarę,
Idziesz, idziesz, idziesz... A z Tobą wielka, niepojęta Moc.

mg

przeczytaj więcej:   wiersz "Niosący Chrystusa"   krótkie kalendarium   życzenia