powrót
Pamiętajz prochu
ziemi zostałeś wzięty,
ożywczy ruah dał ci początek
i Eden został z tobą,

powstałeś
na Wszechmocnego obraz,
by zmieniać oblicze ziemi,
by słuchać i służyć,
by podążać wespół drogami Pana

i
by czytać bez końca
kamienne tablice Mojżesza,
które ty potłukłeś,
i dlatego

w proch
z nóg strząsany
zamieni się wszystko,
co twoje,
a nadto i ty w ten sam proch

się obrócisz
by żyć.

mg