Rycerstwo Niepokalanej (MI)Rycerstwo Niepokalanej (w skrócie MI od łacińskiej nazwy Militia Immacultae) założył św. Maksymilian Maria Kolbe w 1917 r. podczas studiów w Rzymie.

Cel Rycerstwa:

Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, a zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środki:

1. W miarę możności odmawiać codziennie akt strzelisty: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

RNSK:

Rycerze Niepokalanej, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą brać udziału w działalności MI, mogą ofiarować swoje cierpienia i modlitwy Niepokalanej, aby umocnić Rycerstwo Niepokalanej w dziele szerzenia Ewangelii Chrystusowej.

Nie marnuj swojego cierpienia! Zapisz się do Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża (RNSK), by razem
z Maryją cierpiącą u stóp Krzyża współuczestniczyć w zbawczej męce Chrystusa.

MI-1 i MI-2

Rycerze Niepokalanej wśród sympatyków tutejszego klasztoru byli już przed II wojną światową, jednak dopiero o. Gustaw Urban w 1987 r. założył Rycerstwo Niepokalanej działające na zasadach ruchu MI-1. W 2005 r. o. Donat Wypchło przekształcił MI-1 w MI-2, czyli w zorganizowane koło, które prowadzi planową i programową akcję. Obecnie do Rycerstwa Niepokalanej należy około 30 osób. Spotykamy się w I sobotę miesiąca na Eucharystii o godz. 8.00, po której odprawiane jest nabożeństwo pierwszosobotnie. Po nabożeństwie odbywa się spotkanie formacyjno-informacyjne w Sali św. Maksymiliana.

Jeżeli pragniesz zawierzyć swoje życie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, zostań Jej rycerzem. Przyjdź na spotkanie w I sobotę miesiąca.

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ MI PRZY NASZYM KLASZTORZE:

1. Nabożeństwo I sobót miesiąca – wprowadzone w Kościele na prośbę Najświętszej Maryi Panny zawartą w drugiej tajemnicy fatimskiej. Maryja powiedziała do siostry Łucji: „Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma (obecnie jest dwadzieścia) tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.”

Pięć sobót za pięć rodzajów zniewag :

1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. Przeciw Jej Dziewictwu,
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Wszystkie warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca można spełnić przychodząc na Mszę św. o godz. 8.00. Można przystąpić do Sakramentu Pojednania, przyjąć Komunię św., wysłuchać piętnastominutowej konferencji. Po Mszy św. odmawiana jest jedna część Różańca św.

2. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – jest modlitwą w intencji dziecka, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej i specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Uroczyste składanie przyrzeczenia Duchowej Adopcji w naszym sanktuarium ma miejsce 8 grudnia i 25 marca.