Zwiastowanie


    Dotknąć tajemnicy Boga. Pozwolić, by Jego Słowo we mnie znalazło schronienie. Czy ja jeszcze potrafię czekać, by to co nieznane, zapowiedziane, mogło we mnie się spełnić.
    Zstępujący z Nieba Anioł był posłany, by stanąć przed Kobietą. Objawienie prawdy o Bożym Macierzyństwie wymagało odwagi, zaufania, wiary w posłannictwo. Anielską delikatnością powitał Maryję słowami - Pan z Tobą. Łaska samego Boga rozlała się w miejscu spotkania. Jasność wypełniła wnętrze poznaniem prawdy. Po raz kolejny w historii Adama Niebo spotkało się z Ziemią. Bóg potwierdził proroctwa zamierzchłego czasu. W nowej Ewie zrodził się nowy Adam.
    Powracający do Ojca anioł Gabriel wypełniony radością spełnionego posłannictwa niósł w sercu jedno słowo – AMEN.
    Maryja pozwoliła, by życie, które się w niej poczęło „wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi – tym, którzy wierzą w Jego imię” (J 1, 12).
    Pochyl się nad tajemnicą życia i ogarnij modlitwą wszystkie matki noszące w swym łonie życie.
    Zaśpiewam z Tobą Miriam radosny Magnificat, bo moja dusza także pragnie wielbić Tego, który „przychodzi w Imię Pańskie” i pozostanę u krewnej Twojej Elżbiety, około trzech miesięcy, by wraz z Tobą uczyć się kochać Boga w drugim człowieku.

T. Dyrcz

zobacz galerię zdjęć