Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 


INTENCJE MSZY ŚW. ZA ŚP. KS. KANONIKA TADEUSZA KORGÓLA


Rok 2018:

1)  02.08 - godz. 18.00 - ul. Miła 2
2)  13.08 - godz. 7. 30 - ul. Ciepła
3)  23.08 - godz. 7.30 - ul. Ciepła
4)  24.08 - godz. 7.30 - ul. Dobra
5)  25.08 - godz. 7.30 - ul. Ciepła
6)  29.08 - godz. 7.30 - ul. Leśna
7)  30.08 - godz. 7.30 - ul. Dobra
8)  20.09 - godz. 8.00 - ul. Ciepła
9)  28.09 - godz. 7.30 - ul. Dobra
10)  1.10 - godz. 8.00 - ul. Żurawia
11)  4.10 - godz. 8.00 - ul. Ciepła
12)  5.10 - godz. 7.30 - ul. Żurawia
13)  7. 10 - godz. 7.00 - ul. Dobra
14)  8.10 - godz. 8.00 - ul. Sienkiewicza
15)  21. 10 - godz. 7.00 - ul. Mazowiecka
16)  26.10 - godz. 8.00 - ul. Sienkiewicza
17)  31. 10 - godz. 8.00 - ul. Budowlanych
18)  2.11 - godz. 8.00 - rodz. Krawczyków
19)  6.12 - godz. 8.00 - ul. Mazowiecka
20)  16.12 - godz. 7.00 - ul. Leśna
Rok 2019:

1)  2.01 - godz. 18.00 - ul. Ciepła
2)  6.01 - godz. 11.00 - ul. Sienkiewicza
3)  9.01 - godz. 18.00 ul. Dobra
4)  13.01 - godz. 11.00 - ul. Ciepła
5)  14.01 - godz. 18.00 - ul. Budowlanych
6)  17.01 - godz. 18.00 - ul. Sienkiewicza
7)  20.01 - godz. 18.00 - ul. Mazowiecka
8)  24.01 - godz. 18.00 - ul. Dobra
9)  27.01 - godz. 9.30 - ul. Ciepła
10)  3.02 - godz. 11.00 - ul. Dobra
11)  8.02 - godz. 8.00 - ul. Dobra
12)  14.02 - godz. 18.00 - ul. Ciepła
13)  20. 02 - godz. 18.00 - ul. Mazowiecka
14)  24.02 - godz. 18.00 - ul. Ciepła