Towarzystwo Śpiewacze
im. Stanisława Moniuszki
w Radomsku     Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego, a początki istnienia zespołu to rok 1923. Umiłowanie śpiewu i ogromna więź między ludźmi tworzącymi ten ok. 40-osobowy zespół powoduje, że chór ciągle się rozwija i wykazuje bardzo dużą aktywność w działalności na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście.
      Chór jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Koncertował w wielu polskich miastach, ma na swoim koncie również koncerty zagraniczne. Dotychczas występował w Wilnie, Lwowie, Wiedniu, Berlinie, Pradze i na Sycylii, uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "BOFEST OF ARTS" w Bohuminie w Czechach, a na przełomie listopada i grudnia 2007r. wziął udział w 17 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, gdzie zdobył „Brązowy dyplom”. Jest pomysłodawcą i organizatorem prestiżowej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód-Zbliżenia", który odbywa się corocznie w naszym mieście. Ponadto cyklicznie organizuje różnego rodzaju koncerty okolicznościowe. Zrealizował również autorski projekt pod nazwą „Opera na prowincji”, który został nagrodzony przez Fundację im. Stefana Batorego. Posiada szerokie kontakty z zespołami chóralnymi z kraju i z zagranicy, co owocuje wieloma wspólnymi projektami.
      W 2005 roku Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku otrzymało z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a w roku 2008, w 85 rocznicę działalności otrzymało szczególne wyróżnienie - Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.
      Dyrygentem chóru jest Maciej Salski - absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Warszawie na kierunku dyrygentura chóralna.