Koncert

Janowi Pawłowi II in memoriam
04.04.2009
w czwartą rocznicę śmierci
Klasztor Franciszkanów w Radomsku

W koncercie wystąpili:

Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki pod dyrekcją Macieja Salskiego
akompaniament: Aleksandra Walicka - organy

Kwartet smyczkowy „Con fisto”
Anna Skowronek - I skrzypce
Dominika Przech - II skrzypce
Maria Tomala - altówka
Krzysztof Karpeta – wiolonczela

Program koncertu:

Część I. Utwory chóralne

Juliusz Łuciuk - O, Ziemio Polska (sł. Jan Paweł II)
Wacław z Szamotuł - Modlitwa, gdy dziatki spać idą
Stanisław Moniuszko - Ojcze nasz
Jan Maklakiewicz - Sanctus z Mszy Polskiej
Akompaniament - Aleksandra Walicka (organy)

Część II. Utwory instrumentalne

Ludwig van Beethoven - IV Kwartet cz. 1 i 2
Johann Pachelbel - Kanon D-dur Johann Sebastian Bach - Aria na strunie G
Edward Grieg - Śmierć Azy z Suity Peer Gynta

Część III. Chór z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego

Stanisław Moniuszko - Msza Es-dur ( dwie części: Kyrie i Gloria)

Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku


         Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego, a początki istnienia zespołu to rok 1923. Umiłowanie śpiewu i ogromna więź między ludźmi tworzącymi ten ok. 40-osobowy zespół powoduje, że chór ciągle się rozwija i wykazuje bardzo dużą aktywność w działalności na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście.
Jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Chór nasz jeździ z koncertami do wielu polskich miast, ma na swoim koncie również koncerty zagraniczne. Dotychczas występował w Wilnie, Lwowie, Wiedniu, Berlinie, Pradze i na Sycylii, uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "BOFEST OF ARTS" w Bohuminie w Czechach, a na przełomie listopada i grudnia 2007r. wziął udział w 17 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, gdzie zdobył „Brązowy dyplom”.
Jest pomysłodawcą i organizatorem prestiżowej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód-Zbliżenia", który odbywa się w corocznie w naszym mieście (dotychczas odbyły się już trzy edycje). Ponadto cyklicznie organizuje różnego rodzaju koncerty okolicznościowe. Zrealizował również autorski projekt pod nazwą „Opera na prowincji”, który został nagrodzony przez Fundację im. Stefana Batorego. Posiada szerokie kontakty z zespołami chóralnymi z kraju i z zagranicy, co owocuje wieloma wspólnymi projektami.
W 2005 roku Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku otrzymało z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a w roku 2008, w 85 rocznicę działalności otrzymało szczególne wyróżnienie - Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.
      Dyrygentem chóru jest Maciej Salski - absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Warszawie na kierunku dyrygentura chóralna.