Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 


Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
97-500 Radomsko
ul. Narutowicza 3
tel.: 44 6832122
e-mail: radomsko@franciszkanie.pl

Konta bankowe:

konto klasztoru: 76 1240 3132 1111 0000 2968 1114

konto budowlane: 16 1240 3132 1111 0000 2968 1127