Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ
PROWINCJA POŁUDNIOWA, UKRAINA"Po tylu latach wrócił do siebie"Kraków - 19.03.2009
- klasztor św. Antoniego
- bazylika św. Franciszka
- klasztor Sióstr Klarysek


POCZĄTEK PEREGRYNACJI RELIKWII BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ

„Idziemy do nóg twych Błogosławiony”, to hasło jubileuszowej peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię. Uroczystości peregrynacyjne rozpoczęły się specjalnym nabożeństwem w Krakowie, w klasztorze prowincjalnym Św. Antoniego z Padwy, 19 marca br. Zebrani zakonnicy procesyjnie wnieśli trumienkę z relikwiami do kaplicy klasztornej, po czym wsłuchiwali się w teksty mówiące o życiu i dokonaniach Patrona. Podczas kazania Prowincjał prowincji krakowskiej, o Jarosław Zachariasz, wskazał na bł. Jakuba Strzemię jako przykład franciszkańskiego życia z którego franciszkanie winni brać przykład i umocnienie na swojej drodze. Po kazaniu Prowincjał, dokonał aktu zawierzenia prowincji opiece i wstawiennictwu bł. Jakuba Strzemię. Prowincjał także pobłogosławił kaznodziejów peregrynacyjnych oraz dokonał poświęcenia świec peregrynacyjnych, które wręczył zebranym na uroczystości gwardianom franciszkańskich klasztorów...
(br. R. Antoszczuk)


Klasztor Franciszkanów - Zielona Góra - 27-29.03.2009

Od piątku do niedzieli 27-29 marca br. w naszej parafii w Zielonej Górze przeżywaliśmy uroczystość peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię. Uroczystości przebiegały według programu wcześniej nakreślonego. Nie mniej chciałbym bardzo serdecznie podziękować wikariuszowi prowincji o. Pawłowi za wspólną modlitwę i czas spędzony w tych dniach w naszej parafii. Dziękuję braciom kustoszom relikwii bł. Jakuba Strzemię br. Rafałowi i br.| Pawłowi za zaangażowanie w liturgię i wszelką pomoc. Dziękuję ks. Dziekanowi, który przewodniczył mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji. Dziękuję tutejszej Wspólnocie włącznie z diakonem przebywającym na praktyce o. Piotrem, która zaangażowała się w przygotowanie tej uroczystości i za realizację programu nawiedzenia...
(o. Zdzisław Tamioła)


Klasztor Franciszkanów - Szklarska Poręba - 17-19.04.2009

...Tradycyjnie, uroczystości peregrynacyjne rozpoczęło nabożeństwo oczekiwania, któremu przewodniczył kaznodzieja peregrynacyjny. W Szklarskiej Porębie był nim o. Sławomir Zieliński. Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji przewodniczył Dziekan, ks. Bogusław Sarzyn, na mszę przybyli także kapłani z dekanatu. „Przybyliście do tej świątyni, aby spotkać świętość, aby spotkać pasterza, aby pójść za tym pasterzem i za jego wskazaniami (…) Dobrze, że gdy nadchodzi sześćsetna rocznica jego śmierci, dobrze, że przypominamy sobie i tym, którzy modlą się w naszych franciszkańskich kościołach, że jest taki Błogosławiony, który Boga umiłował i ojczyznę naszą, że jest taki Błogosławiony, do którego we Lwowie ciągnęły tłumy ludzi, przy jego grobie klęczeli we franciszkańskim kościele Św. Krzyża, po którym dziś już nie ma śladu, a później w katedrze lwowskiej i dobrze, że ten czas jest dziś i tutaj, bo mamy okazję doświadczyć jego miłości, bo mamy okazję doświadczyć prawdy, którą głosił, bo mamy okazję, aby przechodząc ciemną doliną nie bać się zła i tego zła się nie lękać, bo mamy dobrego pasterza” – uczył kaznodzieja peregrynacyjny...
(br. R. Antoszczuk)Klasztor Franciszkanów - Legnica - 24-26.04.2009

...Uroczysta procesja z relikwiami bł. Jakuba Strzemię rozpoczęła uroczystości peregrynacyjne w klasztorze i kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy. W uroczystościach powitalnych, oprócz parafian, grup duszpasterskich z pocztami sztandarowymi, mieszkańców miasta, wzięli udział Alumni i Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z Legnicy Siostry zakonne oraz Legnickie Bractwo Rycerskie. Mszy św. przewodniczył wikariusz prowincji, o. Paweł Dybka. „Dziś przychodzisz do nas, a my zawierzamy Twojemu przemożnemu wstawiennictwu całe nasze miasto, naszą parafię, każdą rodzinę i każdego z nas. Twojemu wstawiennictwu oddajemy nasze życie, nasze radości, nasze troski, lęki i niepokoje. Bł. Jakubie módl się za nami” – prosili przedstawiciele parafian witając relikwie bł. Jakuba...
(br. R. Antoszczuk)Klasztor Franciszkanów - Głogówek - 1-3.05.2009

...„Idziemy do nóg twych Błogosławiony” - słowa pieśni peregrynacyjnej zabrzmiały we franciszkańskim sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w „Śląskim Rzymie”, jak nazywali Głogówek mieszkańcy miasta i przybywający tam niegdyś pątnicy. Uroczystości odbywały się w dniach majowego weekendu. Mszy świętej na rozpoczęcie uroczystości peregrynacyjnej przewodniczył Proboszcz głogóweckiej parafii św. Bartłomieja, ks. Ryszard Kinder. W sobotni poranek wierni zebrali się na śpiewie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP a na mszach św. życie, dokonania i duchowość przybliżał zebranym o. Sławomir Zieliński, kaznodzieja peregrynacyjny. Po porannej mszy św. odprawione zostało specjalne nabożeństwo Maryjne, podczas którego odczytywane były prośby wpisane go księgi peregrynacyjnej. Przez cały dzień swoje czuwania miały grupy mieszkańców miejscowości przylegających do Głogówka a także grupy duszpasterskie – Żywy Różaniec i Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej...
(br. R. Antoszczuk)
Klasztor Franciszkanów - Kowary - 8-10.05.2009

...Podczas niedzielnych mszy św. kaznodzieja w czasie kazań przybliżał postać bł. Jakuba, jego życie, duchowość i dokonania. Mszy św. na zakończenie peregrynacji przewodniczył Ojciec Prowincjał, Jarosław Zachariasz. Podczas mszy św. udzielony został także sakrament chrztu św. Tomaszowi Marcinowi. Na kazaniu o. Sławomir wskazał wartość chrześcijaństwa w życiu człowieka, a także na świętość jako szczególny znak: „Święty jest znakiem, który będzie poruszał człowieka, znakiem, który będzie powodował, że człowiek zacznie myśleć, ale święty będzie to również ten znak, któremu sprzeciwiać się będą (…) Bł. Jakub choć nie jest męczennikiem, jest Błogosławionym Wyznawcą Jezusa Chrystusa, to jednak jest ciągle znakiem sprawiedliwości, bo świat w którym ewangelizował, świat w którym pracował to był świat podzielony, zwaśniony, skłócony, nie tylko dlatego, że różne religie i wyznania, ale różnisz dlatego, że wojny wyniszczyły tamte ziemie...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Lwówek Śląski - 15-17.05.2009
...Nabożeństwem oczekiwania, któremu przewodził kaznodzieja peregrynacyjny, o. Sławomir Zieliński, rozpoczęły się uroczystości peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię w kościele św. Franciszka we Lwówku Śląskim. Relikwie przed kościołem powitali lwóweccy franciszkanie a także o. Jarosław Zachariasz, Prowincjał krakowskiej prowincji franciszkańskiej. „Za łaską Boga wszechmogącego, dzisiaj nasza wspólnota klasztorna i parafialna przeżywa wielką radość relikwii bł. Jakuba Strzemię....
(br. R. Antoszczuk)

Kościół franciszkański pw. Św. Karola Boromeusza - Wrocław - 22-24.05.2009

...Wrocław to miejsce, gdzie ponad 700 lat temu znaleźli swoje miejsce, przybyli do Polski, pierwsi franciszkanie. W sposób więc namacalny, w dniach 22 – 24 maja br., połączyły się tu dwa franciszkańskie jubileusze: 800 – lecie zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej i 600 – lecie śmierci bł. Jakuba Strzemię. To właśnie w tych dniach we franciszkańskim kościele św. Karola Boromeusza - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Opiekunki Rodzin, odbywała się uroczystość peregrynacyjna relikwii Patrona naszej prowincji...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Dąbrowa Górnicza - 29-31.05.2009

...„I tak, jak przed ponad 600 laty, bł. Jakub Strzemię wyrusza do wierzących i do niewierzących, do zdrowych i do chorych, do biednych i bogatych, do żyjących w zgodzie i w nienawiści, aby zanieść im znak jedności i pokoju, jakim jest Chrystus Pan. Wyjdźcie więc na spotkanie temu błogosławionemu, który w najbliższy piątek, przybędzie do nas w swych relikwiach. Wyjdźcie na dobrego pasterza, który od piątku 29 maja do niedzieli 31 maja nawiedzi w swych relikwiach sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu (…) Znajdźcie w zabieganiu codziennym, jedną małą godzinę, aby w ciszy kościelnych murów wyszeptać modlitwę prośby, dziękczynienia i przebłagania...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Lubomierz - 5-7.06.2009

...Lubomierz powitał Błogosławionego piękną pogodą i góralskim śpiewem. Dnia 5 czerwca rozpoczęła się we franciszkańskim kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Lubomierzu, peregrynacja relikwii bł. Jakuba. Przy samochodzie – kaplicy relikwie powitali O. Bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii i Proboszcz i Gwardian o. Mikołajczyk. Do kościoła relikwie wnosili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej. W słowach powitania Proboszcz powiedział między innymi: „W tym naszym lubomierskim wieczerniku modlimy się dziś o rychłą kanonizację bł. Jakuba Strzemię, o potrzebne łaski dla Kościoła i dla nas”...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Rychwałd - 12-14.06.2009

...Rychwałdzkie Sanktuarium Matki Bożej przez odprawianie specjalnego triduum przygotowywało się do uroczystości peregrynacyjnych. Tematami tych dni były: Dzień I – Czy świętość jest możliwa i na czym polega. Dzień II – Rola świętych w życiu chrześcijanina. Dzień III – Bł. Jakub Strzemię – wzór do naśladowania. Dnia 12 czerwca, w imieniu parafii, relikwie powitał o. Radosław Kramarski, proboszcz i gwardian. Mszy św. przewodniczył Ks. Infułat Władysław Fidelus z Żywca...
(br. R. Antoszczuk)

Sanktuarium św. Maksymiliana - Harmęże - 19-21.06.2009

...W Życiorysie Większym św. o Franciszka czytamy: „Idźcie, głoście ludziom pokój, przepowiadajcie ludziom pokutę na odpuszczenie grzechów, bądźcie cierpliwi w utrapieniach, czujni w modlitwie, wytrwali w trudach, skromni w rozmowach, surowi w obyczajach, w świadczeniu dobra uprzejmi, ponieważ za to wszystko jest przygotowane dla was wieczne królestwo”. Słowa te odnosimy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej, do postaci bł. Jakuba Strzemię (…) Życie bł. Jakuba, którego witamy w naszej wspólnocie, to ciągłe wędrowanie i to ciągłe docieranie do najdalszych zakątków swojej archidiecezji, archidiecezji halicko – lwowskiej. (…) 20 lat temu do tej jeszcze nieistniejącej parafii, przybyli franciszkanie, w 1989 roku z krakowskiej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Radomsko - 26-28.06.2009

...Radomszczański klasztor franciszkanów od wieków posiada tytuł klasztoru królewskiego. Tytuł ten przypada nie tylko poprzez fakt fundacji klasztoru najpierw przez Leszka Czarnego w 1266 r. a później przez króla Władysława Łokietka w XIV w., lecz także poprzez pomoc innych władców w jego funkcjonowaniu. Tutaj też bowiem odbyły się dwa zjazdy szlachty w roku 1382 i w roku 1384, na których to zjazdach na króla Polski została wybrana Jadwiga Andegaweńska, której zaufanym i bliskim współpracownikiem był bł. Jakub. Tu także miała dojść do skutku przedwstępna umowa spisana w sprawie zawarcia związku małżeńskiego Jadwigi z Jagiełłą. Wspólnota klasztorna, jak i wierni przychodzący do naszego kościoła, przygotowywali się do peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię poprzez wystawę poświęconą Błogosławionemu oraz przez czytanie specjalnych czytanek na nabożeństwie czerwcowym...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Chęciny - 18-20.09.2009

...Relikwie powitał przełożony klasztoru i odpowiedzialny za ośrodek terapeutyczny o. Paweł Chmura. Trumienkę z relikwiami do wnętrza średniowiecznej świątyni procesyjnie wnieśli mieszkańcy Domostwa chęcińskiego, którzy czynnie zaangażowali się w przebieg liturgii mszy św. oraz w straż przy relikwiach w ciągu dnia i nocy. Podczas mszy św. kaznodzieja, o. Piotr Paradowski powiedział między innymi do zebranych: „…Pan Bóg dawał zawsze ludzi, którzy przyprowadzali do Kościoła zbłąkane owce (…) Dawał dobrych pasterzy, takich którzy w Jego imieniu potrafią wytłumaczyć obłęd, przyprowadzić ludzi pokaleczonych, wywróconych, powrotem do owczarni (…) Na wzór św. Franciszka, Pan Bóg dał Kościołowi XIV wieku wielkiego świętego. Zapytacie, co po sześciu wiekach ma mi do powiedzenia święty? (…) Im w mniej świętym świecie żyjemy potrzebujemy takich wzorów, takich ludzi, takich przykładów (…) Potrzebuje świat świętych nie tylko jako gromochronów, który chroni przed sprawiedliwością Bożą, ale jako znaku, że Bóg nie znudził się tobą, nie znudził się światem, kocha ten świat i zaprasza w nadzieję”...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Horyniec-Zdrój - 25-27.09.2009

...Witając relikwie proboszcz parafii i gwardian, o. Waldemar Czerwonka powiedział: „Bł. Jakubie, duchowy synu św. Franciszka, których poprzedziłeś w pielgrzymce wiary, oto my i wspólnota parafialna na czele z Pasterzem naszej diecezji, witamy Ciebie na tej horynieckiej ziemi. Twoje nawiedzenie niech będzie dla nas znakiem czasu. Znakiem, który oświeci drogę naszego życia utrudzonego pracą i obowiązkami. Niech te dni Twojej obecności będą dla nas dotknięciem, wraz z Tobą, Chrystusa, naszego Boga i Nauczyciela. Bł. Jakubie, umocnij naszą wiarę, otwórz nas na miłość i daj siłę do dawania świadectwa naszej wiary w codzienności życia”. Ks. Bp Wacław Depo przewodniczył także mszy św. podczas której wygłosił kazanie, w którym zwracając się do wiernych, powiedział: „Psalmista Psalmu 139 pięknie mówi: <>. Warto nam powracać do tego Psalmu 139, żeby odkrywać ciągle na nowo życie jako dar od Boga, a nasze wejście w wędrówkę życia. Jakżesz nam łatwo to odkrywać w kategoriach właśnie tutejszego dzisiaj święta, na tym miejscu, kiedy wprowadzaliśmy, wychodząc naprzeciw tej trumience z relikwiami, kryjącymi szczątki bł. Jakuba Strzemię, który, mamy prawo to powiedzieć i tak to przeżywać, że tutaj, na tej ziemi chodził, na tej ziemi ewangelizował i uświęcał ludzi...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Jasło - 9-11.10.2009

...Witając relikwie proboszcz parafii i gwardian, o. Waldemar Czerwonka powiedział: „Bł. Jakubie, duchowy synu św. Franciszka, których poprzedziłeś w pielgrzymce wiary, oto my i wspólnota parafialna na czele z Pasterzem naszej diecezji, witamy Ciebie na tej horynieckiej ziemi. Twoje nawiedzenie niech będzie dla nas znakiem czasu. Znakiem, który oświeci drogę naszego życia utrudzonego pracą i obowiązkami. Niech te dni Twojej obecności będą dla nas dotknięciem, wraz z Tobą, Chrystusa, naszego Boga i Nauczyciela. Bł. Jakubie, umocnij naszą wiarę, otwórz nas na miłość i daj siłę do dawania świadectwa naszej wiary w codzienności życia”. Ks. Bp Wacław Depo przewodniczył także mszy św. podczas której wygłosił kazanie, w którym zwracając się do wiernych, powiedział: „Psalmista Psalmu 139 pięknie mówi: <>. Warto nam powracać do tego Psalmu 139, żeby odkrywać ciągle na nowo życie jako dar od Boga, a nasze wejście w wędrówkę życia. Jakżesz nam łatwo to odkrywać w kategoriach właśnie tutejszego dzisiaj święta, na tym miejscu, kiedy wprowadzaliśmy, wychodząc naprzeciw tej trumience z relikwiami, kryjącymi szczątki bł. Jakuba Strzemię, który, mamy prawo to powiedzieć i tak to przeżywać, że tutaj, na tej ziemi chodził, na tej ziemi ewangelizował i uświęcał ludzi...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Krosno - 16-18.10.2009

...W dziejach naszych spotykamy tez piękne i szlachetne postacie spośród których po wieki będą błyszczeć jaśnieć postacie naszych polskich świętych. A było ich wielu, tak że Polskę nazwano Matką Świętych. Dziś wielu z nich bolesny welon zapomnienia otoczył, a wzniosłe ich czyny chwalebne mało są nam znane. I właśnie dlatego trzeba nam skierować wzniosłą uwagę na naszych świętych i więcej naszych modlitw, a bardziej jeszcze serc naszych, otoczyć ich relikwie, by znowu przed oczy nasze zjawiła się na ziemi cała ich wielkość by nadal byli nam oni zdrojem i siłą mocy i siłą ku zbawieniu (…) Uroczystości jubileuszowe 600 – lecia śmierci bł. Jakuba, przy doczesnych szczątkach, tu, u Ojców Franciszkanów w Krośnie, są zachętą dla wiernych, aby na nowo odkryli w bł. Jakubie możnego opiekuna i orędownika u Boga. I okazją do głębszej modlitwy i refleksji, aby tenże nasz Błogosławiony, tu obecny w sposób rzeczywisty, i fizyczny, i duchowo został zaliczony w poczet świętych”. Po zakończonej mszy św. wierni tłumnie podchodzili do trumienki z relikwiami i oddawali im cześć poprzez ucałowanie i osobistą modlitwę....
(br. R. Antoszczuk)

Franciszkańskie Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie - 20-21.10.2009

...20 października to dzień w którym 600 lat temu, we Lwowie, odszedł do domu Ojca, bł. Jakub Strzemię. Właśnie 20 października br. relikwie Błogosławionego przybyły do Franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przed furtą relikwie powitali Bracia klerycy wraz z władzami seminarium. Ojciec duchowny, o. Jan Janus przewodniczył obrzędowi powitania relikwii, które ze względu na remont kaplicy seminaryjnej, wprowadzono procesyjne do chóru zakonnego krakowskiego klasztoru....
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Głowienka - 23-25.10.2009

...Parafia już od tygodnia przygotowywała się na przyjęcie Błogosławionego poprzez poznawanie życiorysu, który drukowany był w parafialnej gazetce pt. „Stygmat”. Wiadomości te ugruntowane zostały poprzez wydanie numeru tego czasopisma także na czas trwania peregrynacji w parafii. W piątek relikwie przed kościołem powitał gwardian i proboszcz o. Zbigniew Kluska. „Chcemy Cię prosić bł. Jakubie, byś nam wszystkim wypraszał potrzebne łaski, abyśmy byli dobrymi chrześcijanami, abyśmy byli dobrymi zakonnikami i kapłanami…” – prosił, witając relikwie, o. Zbigniew...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Sanok - 6-8.11.2009

...Po wprowadzeniu relikwii słowa powitań skierowali przedstawiciele grup parafialnych, mówiąc: „Bł. Jakubie Strzemię całe Twoje życie to pielgrzymowanie z Dobra Nowiną. Głosiłeś Boga królom i prostym ludziom a kluczem do ludzkich serc była pokora i skromność. Dzisiaj możemy z radością zawołać: witaj bł. Jakubie w Twoich relikwiach w naszym kościele (…) Cieszymy się z Twojej obecności I chcemy prosić Cię o Twoje wstawiennictwo u Boga, abyś wypraszał nam potrzebne łaski (…) Wierzymy, że Twój przykład życia i Twoja obecność pomoże nam do tego, abyśmy stawali się lepszymi ludźmi…” Po powitaniu przez proboszcza rozpoczęła się msza św. której przewodniczył dziekan, ks. Andrzej Skiba. Podczas liturgii kazanie wygłosił kaznodzieja peregrynacyjny, o. Jan Grzywna, który zwrócił się do zebranych słowami: „… Chcemy w tym roku kapłańskim, szczególnie tego wieczoru, pochylić się nad kapłaństwem (…) Jakże trudno być kapłanem we współczesnym świecie, jakże trudno służyć (…) My, kapłani z ogromną pokorą tajemy dzisiaj przy naszym starszym Współbracie (…) i chcemy razem z wami wołać dzisiaj za kapłanów byśmy chociaż troszkę umieli się upodobnić do tego Świętego Patrona, on się uświęcił przez swoją służbę i swoje życie, zabiegając o względy Boże a nie ludzkie (…) Obyśmy my, powołani przez Chrystusa do służby w Jego Kościele, chociaż trochę umieli czerpać z tych przymiotów i wzorców, które były bogactwem życia i posługo bł. Jakuba Strzemię…”...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Kalwaria Pacławska - 13-15.11.2009

...Już czwarty raz bł. Jakub witany był na kalwaryjskiej górze, tym razem przybył tylko dla parafian tej najmniejszej parafii naszej prowincji. O. Antoni Zwiercan w jednym ze swoich artykułów tak pisze o kulcie bł. Jakuba w Kalwarii Pacławskiej: „Kult bł. Jakuba przyjął charakter masowy w szerokich kręgach społeczeństwa. Zasięg terytorialny i społeczny był wielki. Sprawdzianem tego było miejsce pielgrzymkowe Kalwaria Pacławska koło Przemyśla. Pobożny fundator nowego kościoła i klasztoru franciszkańskiego na Kalwarii, Szczepan Dwernicki polecił malarzowi namalować wizerunek bł. Jakuba z tego jedynie powodu, że lud był przyzwyczajony uciekać się pod opiekę i protekcję bł. Jakuba, obraz zawiesił w kościele...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Przemyśl - 20-22.11.2009

...Franciszkański kościół w Przemyślu to kolejna a zarazem ostatnia stacja franciszkańska jubileuszowej peregrynacji relikwii bł. Jakuba w Polsce. Warto nadmienić, że i w tym kościele i klasztor znajdują się ciekawe przedstawienia bł. Jakuba. Są nimi XVIII – wieczne freski na fasadzie kościoła oraz w płycinie nawy głównej ponad arkadą boczną. Obraz w ołtarzy bł. Jakuba autorstwa Zofii Rudzkiej z 1952r. Odnaleziony w zeszłym roku miedzioryt autorstwa Tadeusza Rakowieckiego z 1771r. wykonana według obrazu jaki wisiał nad grobem Błogosławionego w kościele franciszkańskim Św. Krzyża we Lwowie. Unikatowy relikwiarz hermowy bł. Jakuba autorstwa Fessingera. Franciszkańska parafia p.w. św. Marii Magdaleny przezywając misje parafialne przygotowywała się do uroczystości peregrynacyjnych relikwii bł. Jakuba Strzemię już od 14. XI. br. i właśnie ich szczególnym patronem był bł. Jakub...
(br. R. Antoszczuk)

Katedra w Lubaczowie - 22-26.11.2009

...Od granic miasta Lubaczowa do bramy Konkatedry, samochód – kaplicę z relikwiami naszego Patrona eskortowała miejscowa policja oraz samochód z Wikariuszem naszej Prowincji – o. Pawłem Dybką i Braćmi Nowicjuszami. Przed świątynią relikwie powitał Pasterz diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej - J. E. Bp Wacław Depo wraz z Ks. Biskupem Marianem Buczkiem z Ukrainy, Proboszcz Konkatedry w Lubaczowie – Ks. Kan. Andrzej Stopyra, licznie zgromadzeni kapłani i wierni. Ks. Bp Wacław przy samochodzie – kaplicy witając relikwie zwrócił się do wiernych słowami: „Umiłowani Bracia i Siostry, dziś wspólnota diecezji zamojsko – lubaczowskiej, wprowadzeniem do świątyni konkatedralnej relikwii bł. Jakuba Strzemię, włącza się w modlitwę o Jego kanonizację rozpoczętą w roku jubileuszu 600 – lecia śmierci. Wielbimy Boga i dziękujemy Mu za dar życia i świętości bł. Jakuba Strzemię, franciszkanina, biskupa i wyznawcy...
(br. R. Antoszczuk)

UKRAINA - POWRÓT DO DOMU

Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie - 27.11.2009

...Po swojej wędrówce nasz Patron, bł. Jakub Strzemię, po klasztorach franciszkańskich w Polsce, wrócił do swojej archidiecezji lwowskiej. Peregrynacja jego relikwii obejmuje w pierwszym etapie klasztory franciszkańskie archidiecezji lwowskiej i powrót relikwii do lwowskiej katedry, by tam bł. Jakub witał ze swoimi wiernymi Nowonarodzonego Zbawiciela świata. Po przekroczeniu granicy, 27 listopada br., trumienka z relikwiami przewieziona została do Wyższego Seminarium Duchownego i tam odbyła się peregrynacja w „…sercu archidiecezji…” – jak powiedział Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki witając kleryków i studentów Instytutu Teologicznego na mszy św. witającej relikwie – „…nie było planowane to dzisiejsze spotkanie. Ono się urzeczywistnia za zrządzeniem Bożej Opatrzności…” – wyjaśniał Pasterz lwowskiego Kościoła. Specjalne słowo do zebranych skierował, zaproszony na tę mszę św. br. Rafał Maria Antoszczuk, który przedstawił postać bł. Jakuba jako dobrego kapłana, który jest wzorem dla formujących się do kapłaństwa i w późniejszej pracy parafialnej...
(br. R. Antoszczuk)

Halicz - stolica arcybiskupia Jakuba Strzemię - 27.11.2009

...Bł Jakub, podobnie jak ponad 600 lat temu, przekroczył rzekę Dniestr i powrócił do swojej dawnej stolicy arcybiskupiej. Relikwie przed kościołem powitał J. E. Ks. Bp Leon Mały, proboszcz parafii o. Grzegorz Cymbała oraz kapłani z dekanatu. Witając relikwie, o. Grzegorz, powiedział: „Cieszymy się bardzo bł. Jakubie, że przybywasz do nas po sześciuset latach już jako Błogosławiony. Przybywasz na Twoją ziemię, gdzie byłeś pasterzem i opiekunem ludzi. Jesteś obecny w naszych sercach nieustannie, ale dzisiaj poprzez fakt swoich świętych relikwii uobecniasz się w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo i za łaski, jakie przez Ciebie zyskujemy. Przybyłeś do Halicza, miasta, które było Twoją Stolicą, gdzie uczyłeś dzieci i młodzież zginać kolana, gdzie kształtowałeś rzesze ludzkich serc. Cieszymy się, że po tylu latach możemy Cię przywitać na nowo i że możemy na nowo przyjrzeć się Twojej pokorze i miłości, zaufaniu Matce Bożej i razem z Nią kontemplować Oblicze Jezusa w Najświętszym Sakramencie…”. Ks. bp Leon Mały podczas powitania wspomniał wielkie dzieło budowy kościoła w Haliczu i jego budowniczych z Ks. Kard. Marianem Jaworskim na czele. Kaznodzieja peregrynacyjny, o. Aleksander Litwiniuk, podczas kazania przybliżył zebranym historię życia bł. Jakuba, jego zasługi dla ziemi halickiej i lwowskiej...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Bołszowce - 30.11 - 2.12.2009

...Relikwie powitał proboszcz i gwardian, o. Grzegorz Cymbała oraz bołszowieccy franciszkanie. Podczas mszy św. kaznodzieja o. Aleksander ukazał bł. Jakuba w realiach historycznych ziemi halickiej. Mieszkańcy Bołszowiec i okolicznych miejscowości przez wszystkie dni obecności relikwii licznie przychodzili i modlili się przy relikwiach bł. Jakuba. W poniedziałek tj. 30 listopada, przed mszą św. miało miejsce spotkanie z br. Rafałem, który wyświetlając prezentację multimedialną przybliżał życiorys bł. Jakuba, tym razem tłumaczem był o. Aleksander Litwiniuk, kaznodzieja peregrynacyjny. Tego wieczoru mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Lalik, który na tę uroczystość przyjechał razem ze swoimi parafianami z Bursztyna. Ks. Andrzej wygłosił także kazanie do zebranych wiernych w którym wspominał swoje przeżycia z bł. Jakubem z czasów pracy duszpasterskiej we lwowskiej katedrze. Na zakończenie mszy św. wiernym zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo po którym czczono relikwie poprzez ucałowanie i własną modlitwę, podobnie jak w Haliczu, wierni zapisywali także swoje intencje modlitewne w Księdze Peregrynacyjnej. Ze względu na licznie zebranych wiernych obrządku rzymskiego, jak i greckiego, po zakończonych obrzędach, ponownie odbyło się spotkanie z br. Rafałem. Przez kolejny dzień peregrynacji mieszkańcy różnych miejscowości przychodzili na modlitwę do relikwii naszego Patrona...
(br. R. Antoszczuk)

Klasztor Franciszkanów - Lwów - 3-5.12.2009

...Klasztor p.w. św. Antoniego z Padwy to kolejna stacja peregrynacyjna relikwii bł. Jakuba Strzemię we franciszkańskich klasztorach archidiecezji lwowskiej. 3 grudnia, od wczesnego rana zakonnicy i wierni przygotowywali się na powitanie relikwii poprzez rozmyślanie, wspólną modlitwę brewiarzową i różańcową. Relikwie powitał przed kościołem następca bł. Jakuba Strzemię na urzędzie gwardiana lwowskiego konwentu i proboszcz parafii - o. Władysław Lizun, lwowscy zakonnicy oraz mieszkańcy parafii i miasta. Po obrzędzie powitania rozpoczęła się msza św. na którą przybyły delegacje lwowskich parafii. „Na peregrynację relikwii bł. Jakuba Strzemię przygotowywaliśmy się przez cały rok poprzez msze św. w każdy 21 dzień miesiąca, a w ostatnie dni poprzez nowennę. Nasze serce zostało przygotowane przez Słowo Boga na przyjęcie bł. Jakuba w tym miejscu. Jest pośród nas (…) Witamy Ciebie tutaj, na Łyczakowie, my jako franciszkanie, bracia Twoi, i jako parafianie tego sanktuarium św. Antoniego. Nasze serca są otwarte na miłość Boga tak, jak Ty byłeś otwarty na tą miłość i chcemy tą miłością nawzajem obdarzać siebie, abyśmy w tym czasie Twej obecności w tej świątyni, przez Twoje wstawiennictwo u Boga, jak najwięcej łask wyprosić dla siebie, dla swoich rodzin, dla parafii, dla tego miasta i tego kraju. Chcemy, byś uczył nas pokory ewangelicznej, która prowadzi nas tam, gdzie Chrystus nas wezwie. Przybyłeś tutaj ponownie po 1945 roku, przybyłeś do swego ulubionego miasta. Chcemy wszyscy tutaj być, adorować Ciebie mimo różnych zajęć własnych, zawodowych, naukowych i innych. Chcemy poprzez Słowo Boże, które będzie tutaj głoszone, wzmacniać się na tej drodze, która nie jest łatwa tak, jak za Twoich czasów. Brak jest miłości między ludźmi, którzy sprawują władzę a ludźmi, którzy pełnią Twoją pasterską posługę. Prosimy Cię, aby jedność była między nami wszystkimi, między wszystkimi wyznaniami, które są obecne i pracują we Lwowie, aby Twój duch ogarną serca nas wszystkich, abyśmy mogli przepowiadać Chrystusa, jak Ty Go przepowiadałeś i tak umiłować Kościół Chrystusowy, jak Ty miłowałeś…” – mówił z wielkim wzruszeniem, witając relikwie, o. Władysław Lizun...
(br. R. Antoszczuk)

Katedra - Lwów - 5.12.2009

... Po krótkim przygotowaniu rozpoczęła się uroczysta procesja przeniesienia relikwii bł. Jakuba, ulicami Lwowa, do jego katedry. Procesji przewodniczył Pasterz diecezji lwowskiej oraz zaproszeni Księża Biskupi. Relikwie na przemian nieśli bracia franciszkanie, kapłani diecezjalni oraz klerycy lwowskiego seminarium. W procesji wzięli udział licznie zgromadzeni kapłani zakonni i diecezjalni, osoby konsekrowane oraz mieszkańcy miasta Lwowa obu obrządków i Kościoła Prawosławnego. Podczas procesji zatrzymywały się tramwaje i samochody, a ludzie siedzący w nich oddawali cześć Bogu patrząc na trumienkę bł. Jakuba, poprzez czynienie znaku krzyża. Podobnie czynili przechodnie oraz ludzie, którzy tłumnie wychodzili ze sklepów o swoich mieszkań. Na progu katedry relikwie powitał Ks. Kard Henryk i Ks. Abp Mieczysław. Relikwie do wnętrza świątyni wnieśli współbracia bł. Jakuba w św. Ojcu Franciszku. Po ustawieniu ich na odpowiednim miejscu rozpoczął się obrzęd powitania relikwii, które witał proboszcz katedry i przedstawiciel parafii. Po rozpoczęciu mszy św. relikwie powitał Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki mówiąc: „Cieszę się bardzo, że dziś możemy dziękować Panu Bogu za wielki dar powrotu, po wielu latach, relikwii bł. Jakuba Strzemię, głównego patrona naszej archidiecezji, do bazyliki metropolitarnej we Lwowie. Jest to tym bardziej wymowne, że odbywa się to w roku szczególnym, w roku jubileuszowym 600 – lecia od śmierci Błogosławionego. W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność moją i całego Kościoła lwowskiego diecezji tarnowskiej, zamojsko – lubaczowskiej oraz archidiecezji krakowskiej za przechowanie tych relikwii w okresie w którym w tej części Europy była epoka bez Boga. „Witaj Jakubie błogosławiony, arcypasterzu halickiej stolicy. Nad nią od Pana niegdyś wzniesiony, wiary strażniku i ojców ziemicy”. Cieszymy się z twojego powrotu do swego domu. Bądź nam u Boga i dziś Patronem…”. Kaznodzieją tego jakże swoistego ingresu bł. Jakuba był Ks. Bp Edward Janiak, który w kazaniu ukazał postać bł. Jakuba jako wzór do naśladowania w życiu wierzących ludzi. Kaznodzieja ze wzruszeniem także wspomniał postać o. bpa Rafała Kiernickiego, który jako proboszcz katedry lwowskiej pouczał kaznodzieję na początku jego kapłańskiej drogi o bł. Jakubie. Po mszy św. głos zabrał Ks. Kard Gulbinowicz, Ks. Abp Iwan Jurkowicz – Nuncjusz Apostolski oraz Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, który skierował swoje słowo podzięki osobom, które przyczyniły się do peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię...
(br. R. Antoszczuk)

Od tego dnia (5 grudnia 2009) rozpoczęła się peregrynacja relikwii naszego Patrona po parafiach dekanatu lwowskiego, która trwać będzie do świąt Bożego Narodzenia. Dalsza część peregrynacji ma obejmować parafie całej archidiecezji, która rozpocznie się już w nowym roku.
W trakcie dni peregrynacyjnych w Haliczu, Bołszowcach i we Lwowie można było zauważyć cud, jaki sprawił bł. Jakub Strzemię – cud jednoczenia Kościoła. Bo oto przy jego relikwiach modlili się rzymscy katolicy, greccy katolicy i wierni prawosławni. Bogu niech będą dzięki za to, że do tego Błogosławionego Arcypasterza przychodziły także liczne rzesze dzieci i młodzieży. Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski jakich udzielił modlącym się przy relikwiach bł. Jakuba Strzemię, módlmy się, aby te wszystkie święte wydarzenia przyczyniły się do rychłej kanonizacji naszego Patrona. Módlmy się słowami starej modlitwy, która wypisana była na stallach chóru zakonnego kościoła franciszkańskiego we Lwowie, a którą bracia odmawiali przed i po każdych modlitwach wspólnych:
„Broń nas, prosimy Cię Panie, za wstawiennictwem Błogosławionej Maryi Dziewicy, razem z błogosławionym Jakubem Strzemię i wszystkimi świętymi, abyś tę rodzinę zakonną , która korzy się całym sercem przed Tobą, miłościwie strzegł od zasadzek nieprzyjaciół. Amen”.
Bł. Jakubie Strzemię, módl się za nami!
(br. R. Antoszczuk)


kalendarium opracował mg

Składamy podziękowania br. Rafałowi Antoszczukowi za udostępnienie materiałów.

przeczytaj więcej: www.jakubstrzemie.pl