Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 
 
 


Jubileusz o. Marka

Marek Hałambiec (ur. 14 grudnia 1931 roku) pochodzi z Kopyczyniec (województwo tarnopolskie). Na chrzcie świętym otrzymał imię Jan (Marek to imię zakonne). Do franciszkanów wstąpił dnia 28 sierpnia 1950 roku. Nowicjat oraz studia filozoficzno – teologiczne odbył w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 10 października 1954 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 21 grudnia 1957 roku z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda.

Dostojny Jubilat pełnił w naszej prowincji zakonnej wiele ważnych funkcji. Był gwardianem w Krakowie (Klasztor św. Franciszka), Dąbrowie Górniczej, Rychwałdzie, Krakowie (Klasztor św. Antoniego). Przez 13 lat piastował urząd wikariusza prowincji.

W radomszczańskiej wspólnocie o. Marek - po wzorowym zebraniu i skatalogowaniu archiwaliów klasztoru - poświęca się przede wszystkim porządkowaniu książek w naszej bibliotece. O tym, że jest wciąż „młody duchem” świadczy między innymi fakt, że chętnie korzysta z komputera.

Jako osoba obdarzona niezwykłą wrażliwością serca i wspaniałym poczuciem humoru jest bardzo lubiany i ceniony przez wiernych modlących się w naszym sanktuarium. Ponieważ stan zdrowia nie pozwala mu już na szerszą działalność duszpasterską, pełni z zaangażowaniem posługę kapłańską sprawując Eucharystię, służąc w konfesjonale i polecając nas wszystkich Bożemu Miłosierdziu w cichej modlitwie podczas długich chwil spędzanych w kaplicy klasztornej.

zobacz galerię zdjęć