Błogosławiony Jakub u Franciszkanów W dniach 26 – 28 czerwca 2009 w Klasztorze Franciszkanów w Radomsku przeżywaliśmy historyczną wizytę. W tym szczególnym czasie łaski w naszym sanktuarium miała miejsce peregrynacja relikwii
bł. Jakuba Strzemię.     Uroczystości rozpoczęły się w piątkowy wieczór o 17.30 nabożeństwem oczekiwania. Nasze czekanie było jakby podwójne, ponieważ witaliśmy dwóch arcybiskupów – J. E. Ks. Abp. Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego oraz bł. Jakuba Strzemię – arcypasterza halicko – lwowskiego, na którego relikwie czekaliśmy. Relikwie witała również p. Prezydent w imieniu całego miasta Radomska. Po przywitaniu Abp. Nowaka i relikwii bł. Jakuba, które przywiezione zostały w specjalnym samochodzie – kaplicy, rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystię, której przewodniczył J.E Abp. Stanisław Nowak. Podczas niej dziękowaliśmy za szczególny czas łaski – czas peregrynacji relikwii bł. Jakuba w naszym sanktuarium.Na Eucharystii obecni byli również – o. Paweł Dybka – wikariusz naszej krakowskiej, franciszkańskiej Prowincji, o. Zdzisław Tamioła, gwardian z Zielonej Góry, o. Marek Grzelczak , Przeor Klasztoru Dominikanów w Gidlach, O. Jan Zalas, bernardyn oraz księża z dekanatu.
     W kazaniu ksiądz arcybiskup wyraził ogromną radość i wdzięczność z powodu obecności relikwii bł. Jakuba w Radomsku, w archidiecezji Częstochowskiej. Wskazał również na silne więzi świętości między św. Jadwigą, która patronuje Radomsku, oraz bł. Jakubem. Ksiądz Arcybiskup żarliwie błagał bł. Jakuba słowami: „Dlatego tak pokornie Cię proszę, arcybiskupie halicki: mocno wciskaj stopy swojej świętości w ziemię Radomska. Niech Kapłani tu będą święci. Niech rodziny będą święte, niech młodzież będzie wierząca – błogosławiony Jakubie – zostaw ślad na radomszczańskiej ziemi! Zostań, choć przejdziesz dalej, do innych klasztorów – zostań z nami, w naszej Maryjnej, Chrystocentrycznej metropolii Częstochowskiej.”
     Po uroczystej Eucharystii br. Rafał Antoszczuk przybliżył nam postać błogosławionego arcybiskupa halicko – lwowskiego w prezentacji multimedialnej. To spotkanie pozwoliło poznać bł. Jakuba jako gorliwego krzewiciela wiary katolickiej, misjonarza, przyjaciela dzieci i młodzieży, senatora w radzie królewskiej, patrona od bólów i zawrotów głowy, ale nade wszystko jako wiernego czciciela Matki Bożej, rozmiłowanego w Eucharystii.
     Sobota, drugi dzień peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię, rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 8.00. Kazanie wygłosił o. Jan Grzywna – kaznodzieja peregrynacyjny. Po Eucharystii wspólnota klasztorna odmówiła wspólną jutrznię i wysłuchała konferencji o. Jana. Zachowując pamięć o swoich przełożonych i naśladując ich wiarę, zakonnicy zostali wezwani do bycia pokornym i pielęgnowania wielkiego ducha służby w swoim franciszkańskim życiu, na wzór życia bł. Jakuba Strzemię, który mimo zaszczytów, których doświadczał na ziemi, do końca pozostał pokornym sługą Bożym, zwiastującym pokój i dobro.
     O 11.00 w naszym sanktuarium mogliśmy modlić się wspólnie na Mszy Świętej dla chorych. Przez wstawiennictwo bł. Jakuba, który jest patronem cierpiących na bóle i zawroty głowy, prosiliśmy o zdrowie dla nas i naszych bliskich. Podczas Mszy można było przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Wspólnie upadliśmy na kolana przed Najświętszym Sakramentem, adorując Pana, którego tak mocno umiłował bł. Jakub. Nabożeństwo zakończyło się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
     Po południu br. Rafał ponownie prezentował postać bł. Jakuba, aby ci, którzy nie mogli w prezentacji uczestniczyć wczoraj, mieli możliwość bliżej poznać błogosławionego arcybiskupa. Kiedy zegar wybił godzinę miłosierdzia odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po niej każdy mógł indywidualnie modlić się przy relikwiach bł. Jakuba. O godzinie 17.30 modliliśmy się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie na Eucharystii o 18.00 zgromadziły się wspólnoty i ruchy działające przy Klasztorze Franciszkanów, by razem dziękować za kolejny rok pracy i formacji.
     Wieczorem, o 20.30 w naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zebraliśmy się na Jakubowym nabożeństwie Maryjnym. Wraz z bł. Jakubem, wiernym czcicielem Bożej Rodzicielki, który często modlił się do niej słowami „Okaż mi się Matką”, błagaliśmy, abyśmy potrafili czynić wszystko, cokolwiek powie nam Pan Jezus. Prosiliśmy, aby przemieniał nasze skamieniałe serca i czynił je na wzór swego. Jako naród, który obrał sobie Matkę Bożą za Królową modliliśmy się, byśmy nie zapomnieli, że ona jest naszą Matką, która prowadzi nas do Pana Jezusa. Na zakończenie nabożeństwa odśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski.
     W niedzielę od samego rana, wierni, którzy przychodzili na niedzielną Eucharystię, licznie gromadzili się na modlitwie przy relikwiach bł. Jakuba. Sumą o godz. 11.00 dziękowaliśmy za błogosławiony czas peregrynacji i prosiliśmy o to, by wizyta błogosławionego w naszym Sanktuarium pozostawiła ślad nie tylko w tym sprawozdaniu, ale przede wszystkim w naszych sercach.
      Podczas dni peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię wielu z nas czuwało indywidualnie przy relikwiarzu. Wielu ludzi modliło się, kładło na nim ręce, przykładało głowę, z czcią całowało srebrną trumienkę. Dziękując Panu Bogu za ten czas łaski, którym była peregrynacja relikwii bł. Jakuba, wierzymy, że będzie uczył nas świętego życia, którego wzór nam zostawił. Obyśmy tak jak on potrafili swoją wiarę i życie duchowe oprzeć na dwóch potężnych filarach – szczególnym ukochaniu Maryi jako naszej Matki oraz niezwykłym umiłowaniu Najświętszego Sakramentu. Oby to historyczne wydarzenie, które mogliśmy w nieskończonej łasce przeżyć, wyda obfite owoce. By bł. Jakub odcisnął na naszej radomszczańskiej ziemi ślad swojej świętości, by – tak jak modlił się ks. abp. Stanisław Nowak – nasze rodziny były prawdziwie święte, młodzież wierząca, a kapłani gorliwie i święcie pełnili swoją służbę – na wzór świętego pasterza, bł. Jakuba Strzemię.

opr. Agnieszka Kozłowska
zdjęcia: Danuta Danielska