Porz±dek Mszy ¶w. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu ¦więtym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon ¦wieckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu ¦więtym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 

Ko¶ciół Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Intencje mszalne

13-20.06.2021

 NIEDZIELA 13.06.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (13/30)
9:30 - Za ¶p. Eugenię, Krzysztofa, Henryka, Władysława Maszczyk
11:00 - Za ¶p. Wandę Kolasińsk± (w r. ¶m.)
18:00 - W intencji Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckichPONIEDZIAŁEK 14.06.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (14/30)
8:00 - Za ¶p. Ignacego Przepiórę, Józefa Lipskiego, Wiktorię Adama, Aleksandra i Janinę Stefańczyków
18:00 - Za ¶p. Grzegorza Góreckiego (od Zbyszka z dziećmi i wnukami)WTOREK 15.06.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (15/30)
8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Stefana Pokorę (od Zofii Stacherskiej)¦RODA 16.06.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (16/30)
8:00 - Za ¶p. Włodzimierza Karczewskiego
18:00 - O zdrowie, błog. Boże dla Rafała w 35 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla Wiktora w 2 r. chrztuCZWARTEK 17.06.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (17/30)
8:00 - Za ¶p. Błażeja Molińskiego (w 15 r. ¶m.)
18:00 - Za ¶p. Ireneusza Bilcza (od Wydziału Ochrony ¦rodowiska Urzędu Miasta Radomska)PIˇTEK 18.06.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (18/30)
8:00 - Za ¶p. Henryka Urbańczyka (od Krystyny, Przemysława i Mirosława)
18:00 - W intencjach ofiarodawcówSOBOTA 19.06.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (19/30)
8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Jolantę Lewack±NIEDZIELA 20.06.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Sabinę i Wacława Olszewików oraz Helenę Cie¶lak
9:30 - Za ¶p. Wandę Kempa
11:00 - Za ¶p. Jana Matyjaszczyka (w 1 r. ¶m. i zbliżaj±cych się imienin, od żony Alfredy, córki Krystyny, Jadwigi i syna Wiesława z rodzinami)
18:00 - Za ¶p. Annę Strzeleck± (20/30)