Porz±dek Mszy ¶w. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu ¦więtym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon ¦wieckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu ¦więtym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 

Ko¶ciół Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Intencje mszalne

17-24.01.2021

 



NIEDZIELA 17.01.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Julię, Lucynę, Antoniego, Stefana Dobielskich, Jadwigę i Józefa Szczepańskich i Jana Jeziorowskiego
9:30 - Za ¶p. Ireneusza, Albina, Jadwigę, Aleksandra, Jadwigę, Czesława oraz dzieci nienarodzone
11:00 - Za ¶p. Zofię, Edwarda, Józefa Maszczyk oraz Antoninę Rutkowsk±
18:00 - Za ¶p. Marię Młyńczak (od s±siadów z ul. Wilsona)



PONIEDZIAŁEK 18.01.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Józefę Michoń (od Dyrekcji i Pracowników Sanepidu)
8:00 - Za ¶p. Bożenę Sik (od cioci Haliny Pacyny z rodzin±)
18:00 - Za ¶p. Ludwika, Otylię i Bolesława Pokorów



WTOREK 19.01.2021 r.

7:30 - O zdrowie i błog. Boże dla Jacka z okazji urodzin (od rodziców)
8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Bolesława Wachowskiego (od koleżanek z Tech. Ekonomicznego)



¦RODA 20.01.2021 r.

7:30 - Za ¶p. Adama
8:00 - Za ¶p. Stefana Nowaka (od syna Marka z rodzin±)
18:00 - Za ¶p. Ireneusza Gieszczaka (od rodzin Pierzaków i Ciupińskich)



CZWARTEK 21.01.2021 r.

7:30 -
8:00 - Za ¶p. Antoniego i Michalinę Romanczyków, Józefa, Franciszka Borskich
18:00 - Za ¶p. Bożenę Kowalczyk (od prac. Firmy Solid z Wirpula)



PIˇTEK 22.01.2021 r.

7:30 - O błog. Boże dla Janiny
8:00 - Za ¶p. Danutę Żebrowsk± (od koleżanek i kolegów z liceum)
18:00 - W intencjach ofiarodawców



SOBOTA 23.01.2021 r.

7:30 -
8:00 - W intencjach ofiarodawców
18:00 - Za ¶p. Stanisława Chanusiaka



NIEDZIELA 24.01.2021 r.

8:00 - Za ¶p. Dariusza Gieszczaka (od rodziców)
9:30 - Za ¶p. Ireneusza Gieszczaka (od rodziny Stępniów)
11:00 - Podziękowanie za przeżyte 85 lat z pro¶b± o dalsz± opiekę Matki Bożej dla Aleksandry
18:00 - Za ¶p. Annę Włodarczyk (od Zofii i Jana Idzikowskiego)