Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 
 
 
 

22 listopada 2020

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!

(źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3)

 

18 października 2020

Zarządzenie arcybiskupa metropolity częstochowskiego

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego Ks. Abp W. Depo udziela dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zobowiązuje do przestrzegania przepisów sanitarnych na terenie kościołów. Zaleca umożliwienie wiernym przyjmowania Komunii św. na rękę i zachęca wiernych do tej formy.
Zachęca do indywidualnego nawiedzenia cmentarzy i odwołania sprawowanych 1 i 2 XI nabożeństw na cmentarzach.
Pełny tekst zarządzenia można znaleźć na internetowej stronie naszej Archidiecezji.

Według nowych zarządzeń w naszym kościele może znajdować się jednorazowo 27 osób oraz na krużgankach 24 osoby. Prosimy o noszenie w kościele maseczek i zajmowanie miejsc tak, aby zachować odpowiedni dystans! Zostają zawieszone spotkania formacyjne wszystkich grup duszpasterskich.

ZARZĄDZENIE w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej
w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego   → Czytaj  

 

Wypominki za zmarłych

Zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe, które sprawujemy w tygodniu o g. 17:40, w niedziele o 10:40.
W intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach będą sprawowane Msze św. w poniedziałki listopada
o g. 18:00.

 
napisz do administratora

Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Częstochowskiej SERWIS INFORMACYJNY Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

OD 8.12.2007

Copyright © 2007-2020
Franciszkanie Radomsko