Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 

Dawanie świadectwa o Chrystusie na wzór św. MaksymilianaX Dni Kolbiańskie w HarmężachX Dni Kolbiańskie zorganizowane przez Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego pod hasłem:
Dawanie świadectwa o Chrystusie na wzór św. Maksymiliana.


W jubileuszowym roku 70 rocznicy śmierci św. Maksymiliana do Harmęż przybyła rekordowa liczba rycerek i rycerzy Niepokalanej – ok. 200 osób. Przedstawiciele MI Radomsko brali udział w X Dniach Kolbiańskich tylko 2 kwietnia.
Pierwszym prelegentem tego dnia był Ks. Józef Niedźwiedzki, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, który wygłosił konferencję pt. Powołanie chrześcijanina do dawania świadectwa wierze we współczesnym świecie. Chrześcijanin ma być apostołem Chrystusa. Męczennik jest najbardziej autentycznym świadkiem Chrystusa. Świadek wzywa do naśladowania. Ufając mocy Ducha Św. mamy dość siły, by dawać świadectwo. Mówmy o Chrystusie, bądźmy chrześcijanami i świadkami wiary. Trwajmy w przyjaźni z Chrystusem i ze sobą wzajemnie – to główne tezy wystąpienia Ks. Józefa.
Następną konferencję wygłosiła dr Małgorzata Duda z Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Świadczenie o Chrystusie w rodzinie i w pracy. Prelegentka stwierdziła, że trudno było świadczyć o Chrystusie w minionych wiekach, trudno jest i obecnie, kiedy zmienia się pojęcie rodziny. Tradycyjną rodzinę, zbudowaną na sakramencie, nierozerwalną, próbuje się zastępować związkami partnerskimi, którym usiłuje się nadać rangę rodziny. Wewnątrz rodziny występuje rywalizacja, która prowadzi do lansowania jednostki kosztem innych członków rodziny. Dr Duda zwróciła także uwagę na brak w rodzinach dialogu, który został zastąpiony wypowiadaniem komunikatów. Pan Jezus cały czas mówił do ludzi, a nie komunikował. Posługa św. Maksymiliana to nieustanny dialog, a Rycerz Niepokalanej, to przedłużenie tego dialogu z czytelnikami. Także posługa Jana Pawła II opierała się na dialogu ze słuchaczami.
Po obiedzie mieliśmy możliwość zobaczenia wystawy grafik prof. Mariana Kołodzieja Klisze Pamięci. Labirynty. Artysta zamknął w obrazach swoje wspomnienia z KL Auschwitz, gdzie przebywał przez całą wojnę. Ks. Jacek Pędziwiatr przedstawił prezentację multimedialną Świadectwo życia i świadectwo śmierci św. Maksymiliana, męczennika, Droga dwóch koron św. Maksymiliana.
Podczas pracy w grupach ustaliliśmy dekalog świadka Chrystusa :
1. Świadek jest optymistą,
2. Świadek nie krytykuje,
3. Świadek nie potępia,
4. Świadek chwyta w sieć życzliwości,
5. Świadek ma otwarty umysł i serce,
6. Świadek jest człowiekiem uśmiechu,
7. Świadek ma ducha dziecka,
8. Świadek jest cierpliwy,
9. Świadek - całym życiem,
10. Świadek człowiek godności.

W kościele Franciszkanów uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Stanisław Piętka, gwardian klasztoru w Niepokalanowie, asystent narodowy Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Koncelebransami byli: o. Wiesław Pyzio, wikariusz warszawskiej prowincji franciszkanów, o. Stanisław Czerwonka , proboszcz parafii w Harmężach, o. Piotr Cuber, asystent prowincjalny MI, o. Florian Szczęch z Harmęż, ks. Gabriel Maciejewski, proboszcz parafii św.Maksymiliana Kolbego w Częstochowie i ks. Piotr Leśniak z Żywca. O. Stanisław Piętka w kazaniu mówił również o dawaniu świadectwa o Chrystusie na wzór św. Maksymiliana.

tekst: Danuta Danielska


zobacz galerię zdjęć