powrót
Modlitwa do św. Maksymiliana
patrona Grupy Animacji Misyjnej

    Święty Maksymilianie!
Opromieniony światłem Ducha Świętego, jako żarliwy apostoł i Rycerz Niepokalanej, pociągnąłeś wielu ludzi do ideałów świętości, wskazując jednocześnie rozliczne sposoby ewangelizacji dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie.
     W zjednoczeniu z Niepokalaną uproś nam światło i siłę, abyśmy umieli czynić dobro i pociągali wszystkich – a zwłaszcza dzieci i młodzież – do Chrystusowej prawdy i miłości.
    Święty Maksymilianie! - naśladując Boskiego Mistrza Jezusa, który stał się Barankiem ofiarnym jako Odkupiciel człowieka, dobrowolnie ofiarowałeś siebie samego za współbrata-więźnia w obozie koncentracyjnym, wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci świętym zapałem, potrafili rozdawać innym swoje własne życie dla pomnożenia Pokoju i Dobra w sercach ludzkich, domach rodzinnych i zakonnych, w Ojczyźnie naszej i we wszystkich krajach misyjnych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Modlitwy codzienne, Bracia Mniejsi Konwentualni, Gdańsk 2003, ss. 49-50)

[góra strony]