powrót
Grupa Animacji Misyjnej św. Maksymiliana (GAM)


Spotkania GAM odbywają się w środę poprzedzającą czwarty czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. w sali św. Maksymiliana. Adoracje z modlitwą w intencji misji w czwarte czwartki miesiąca (18.30 - 19.00 z wyjątkiem maja, czerwca i października, kiedy to w intencji misji modlimy się podczas nabożeństw majowych, czerwcowych i różańcowych).

Do najważniejszych zadań grupy, która swą działalność rozpoczęła 22.02.2007 roku, należą:

- animowanie nabożeństw i modlitw w intencji misji,
- pomoc w przeprowadzeniu Franciszkańskiej Niedzieli Misyjnej (w naszym sanktuarium – trzecia niedziela Adwentu),
- rozpowszechnianie informacji na temat misji, szczególnie na temat misji prowadzonych przez krakowską prowincję    franciszkanów,
- utrzymywanie kontaktu z asystentem prowincjalnym do spraw misji,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z misjonarzami,
- rozwijanie kontaktów z placówką misyjną w Ferganie (Uzbekistan) - klasztorem patronackim klasztoru w Radomsku,
- organizowanie spotkań z misjonarzami i osobami pracującymi na rzecz misji,
- organizowanie różnych form pomocy misjom, także pomocy finansowej.


[góra strony]