powrót
GALERIE
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ¦WIECKICH
2007 FZ¦ - różne kliknij
9.06.2008 Pożegnanie o. Krzysztofa kliknij
9.11.2008 Wybory Rady FZ¦ kliknij
25.04.2010 Msza ¶w. i wielkanocne spotkanie FZ¦ kliknij
9.01.2011 Spotkanie opłatkowe w klasztorze kliknij
12.02.2012 Wybór Rady Wspólnoty FZ¦ kliknij
20-21.07.2012 Ogólnopolska pielgrzymka FZ¦ na Jasn± Górę kliknij
15.09.2012 Wprowadzenie relikwii bł. Anieli Salawy do radomszczańskiego klasztoru
- Dróżki Matki Bożej Bolesnej
kliknij
15.09.2012 Wprowadzenie relikwii bł. Anieli Salawy do radomszczańskiego klasztoru
- uroczysta Msza ¶w.
kliknij
13.01.2013 Spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich i Czcicieli Męki Pańskiej kliknij
14.04.2013 Spotkanie wielkanocne kliknij