Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 Kapituła Wyborcza Wspólnoty FZŚ
przy klasztorze franciszkanów w Radomsku


12 lutego 2012 odbyła się Kapituła Wyborcza, której przewodniczyła zastępca przełożonej Regionu Częstochowskiego
- s. Stefania Kreczko.

W wyniku tajnego głosowania została wybrana nowa Rada Wspólnoty w składzie:

- przełożona - Halina Koszela,
- z-ca - Lucja Ślęzak,
- sekretarz -Teresa Kowalczyk,
- skarbnik - Barbara Cichutka,
- Mistrz formacji - Bogusław Łakomy.