Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 
 


Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą należeć wszyscy katolicy, którzy odczuwają swe powołanie od Ducha Św. i pragną dojść do doskonałości ewangelicznej. FZŚ przeznaczony jest dla ludzi żyjących w świecie, w związkach małżeńskich czy samotnie, pełniących funkcje państwowe czy obowiązki zawodowe, słowem – dla wszystkich ludzi stanów czy zawodów, także dla duchownych diecezjalnych. Reguła mówi: „w nich bracia i siostry, natchnieni przez Ducha w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia wg Ewangelii na sposób św. Franciszka, z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół.” /Reg. 2/.


Udział w obrzędach przepisanych Rytuałem FZŚ „4”

4.1. przyjęcie do postulatu. – postulat trwa przynajmniej pół roku, a może być przedłużony do roku, i ma na celu poznanie przez kandydata Franciszkański Zakon Świeckich, jego historię, cele,prawa i liturgię oraz przyszłe obowiązki,
4.2. przyjęcie do nowicjatu – nowicjat trwać musi pełne 12 m-cy, a może być przedłużony do dwóch lat,
4.3. złożenie profesji.

Wspólnota FZŚ w Radomsku

Wspólnota FZŚ w Radomsku liczy 101 osób / stan na 31.12.2012 r./ w tym 82 profeski i 19 profesów. Z częścią profesów starszych wiekiem i chorych nie mamy kontaktów. Najstarsza grupa wiekowa od 80-100 lat – liczy ok.40 osób- trwa aktualizacja danych.
Spotkania Wspólnoty FZŚ odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz.15:30. Msza św. celebrowana jest przez Asystenta Duchowego o. Gwardiana Janusza Łazarczyka, po czym bracia i siostry przechodzą do salki św. Franciszka z Asyżu, gdzie odbywa się spotkanie formacyjne.
Na spotkania formacyjne średnio przybywa 16 osób.

Działalność Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:

- udział w Mszach św. franciszkańskich w poniedziałki o godz. 18.00 przez cały rok,
- koronka do 7-miu radości NMP, w każdy ostatni poniedziałek m-ca,
- adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy 1-szy czwartek m-ca ,
- udział w Dobie Eucharystycznej razem z innymi grupami modlitewnymi,
- udział w Dróżkach Matki Bożej Bolesnej,
- udział w procesjach kościelnych w Boże Ciało,, w uroczystość Podwyższenia Krzyż Św. i inne,
- Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu, Transitus,
- Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy,
- Adoracja Grobu Pana Jezusa;
- Adoracja Żłóbka w okresie Bożego Narodzenia.

Ponadto siostry i bracia udzielają się jako lektorzy, kantorzy, służąc Bogu według swych zdolności i umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do wstępowania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Radomsku!