STACJA IX
Jezus trzeci raz upada


Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich
(Iz 53, 6)