STACJA VIII
Jezus spotyka płaczące niewiasty


Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. (...) Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
(Iz 42,1-2)