STACJA VI
Weronika ociera twarz Jezusa


Jak wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi
(Iz 52,14)