STACJA IV
Jezus spotyka swoją Matkę


Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam
(Iz 50,7)