STACJA XIV
Jezus złożony do grobu


Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.
(Iz 53,9)
Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.
(Iz 53, 11)